Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Leden GNMF akkoord met Werkplan 2017

Geplaatst op 17-11-2016 in Nieuws.

De leden van de GNMF zijn akkoord met het Werkplan 2017, inclusief de begroting. Tijdens een ledenvergadering op 16 november in Arnhem bleken de leden unaniem de plannen en doelstellingen voor het nieuwe jaar te accorderen. De stembriefjes waren niet nodig; bij acclamatie (met applaus) werd vóór gestemd.

De GNMF wil op verschillende manieren en samen met andere partijen werken aan een landbouw en voedselproductie, waar kwantiteit plaats maakt voor kwaliteit.

In het Werkplan 2017 is een nieuw speerpunt opgenomen: Landbouw en voedsel. Tijdens de vergadering stipten leden dit veelvuldig aan. Martin van der Jagt beval onder andere naar de documentaire ‘Digitaal voedsel’. Jan-Willem van de Velde (Aarde-werk De Stegge) vertelde over zijn Praktijkschool voor duurzaamheid en pleitte voor integrale benadering van landbouw, natuur en consumenten.
Trix Kruger vroeg aandacht voor de vele mogelijkheden die de productie van hennep in petto heeft. Industriële vezelhennep op braakliggende terreinen biedt nieuwe kansen, voor natuur en landschap, maar ook voor klimaatverandering.
Louis Dolmans ten slotte wees op het tweede Van Akker naar Bos Congres, dat op 9 december in Bemmel plaatsvindt.

Werkplan

Een uitgebreid verslag van de vergadering wordt later aan de leden toegezonden. Het Werkplan 2017 en de aanhangende Begroting 2017 zijn hier te downloaden.

Contact GNMF: Mark van den Berg, 026 3523749

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.