Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Laatste oproep aan minister Schultz tegen A15-brug

Geplaatst op 07-03-2017 in Nieuws.

De GNMF en Natuurmonumenten doen een laatste oproep aan VVD-minister Schultz om terug te komen op het plan voor de doortrekking van de A15. De organisaties kunnen er niet bij dat de Betuweroute destijds met een tunnel onder het Pannerdensch kanaal is aangelegd om natuur en landschap te sparen en dat nu vlak ernaast alsnog een grote verkeersbrug zou moeten worden gebouwd. Op 8 maart zal de minister in Helhoek (gemeente Duiven) het Tracébesluit ondertekenen.

Kortzichtig

“Kortzichtig, niet duurzaam en met te grote gevolgen voor de omgeving”, aldus de natuurorganisaties. De brug zal het natuurgebied Gelderse Poort aantasten, omwonenden opzadelen met geluidoverlast en het Stiltegebied Rijnstrangen verstoren. Al eerder probeerde de provincie Gelderland de status van dit stiltegebied alvast te schrappen. Na vele protesten uit de samenleving kwam zij daar op terug.

De A15 is één van de laatste dossiers van minister Schultz. De veelvuldige asfaltering in Nederland zou moeten bijdragen aan het oplossen van de fileproblemen. In de praktijk blijkt niet dat er echt minder files zijn. Integendeel, het aantal files neemt verder toe en er ontstaan nieuwe knelpunten.

Kortzichtig, niet duurzaam en met te grote gevolgen voor de omgeving

Alternatief

Wij vinden dat het plan voor de brug niet meer past in de huidige tijdgeest. Het moet anders, en als dat niet kan, dan maar helemaal niet. Volgens ons is er nóg een alternatief, namelijk het optimaliseren van de bestaande wegen­infra­structuur in de regio zodat het doortrekken van de A15 helemaal niet nodig is.

Bewoners

Ook vanuit bewoners is er veel verzet tegen de brug. Via crowdfunding heeft de Stichting Duurzame Aanleg A15 al ruim 20.000 euro bijeengebracht om procedures tegen het Tracébesluit te kunnen starten.

Dossier: Doortrekking A15

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.