Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Laat stiltegebied Weide Oude Rijnstrangen lekker stil

Geplaatst op 13-10-2016 in Nieuws.

De GNMF dringt er bij de provincie Gelderland op aan om het stiltegebied Weide Oude Rijnstrangen te behouden. De provincie wil de stiltestatus van het gebied schrappen, nu 584 hectare groot, en ter compensatie de Millingerwaard als stiltegebied aanwijzen. Daarmee gaat netto 100 hectare stil gebied in Gelderland verloren. Dit schrijft de GNMF in haar zienswijze op het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie.

Ook de gemeente Duiven en diverse bewonersorganisaties zijn tegen het schrappen van het stiltegebied.

Geluidsoverlast A15

Reden voor de provincie is het geplande doortrekken van de A15, waardoor Weide Oude Rijnstrangen sterk zal worden aangetast door geluidsoverlast. De GNMF vindt dit onbegrijpelijk en voorbarig.

Volgens het Ontwerptracébesluit zou, wanneer bij de A15-aanleg geen maatregelen worden genomen, als gevolg van het extra geluid 40% van het  oppervlak van het stiltegebied verdwijnen. Met tweelaags ZOAB-asfalt verdwijnt dan nog 20 procent. Ook is eerder beloofd dat de doortrekking van de A15 met een echte geluidsarme brug zou worden uitgevoerd. De GNMF vreest dat uit het voorstel om het stiltegebied geheel te schrappen, een echte geluidsarme brug niet meer aan de orde is.

Bovendien zijn er alternatieven voorhanden, zoals de aanleg van een tunnel in plaats van een brug. Deze hoeft volgens deskundigen niet duurder te zijn dan een brug. Niet voor niets is ter plekke ook de Betuweroute ondergronds gegaan. De aantasting van het stiltegebied is dan nog maar zeer beperkt. Het RegioCombiAlternatief heeft zelfs geen enkel negatief effect op het stiltegebied bij de Rijnstrangen.

Verlies 100 hectare

Het ‘verplaatsen’ van het stiltegebied naar de Millingerwaard is een fopspeen, vindt de GNMF. De Millingerwaard ís al een stil gebied. Het behoort tot het Gelders Natuur Netwerk, waarin de kernkwaliteit ‘stilte’ centraal staat. Omdat bij doortrekking van de A15 ook 100 hectare stil gebied verloren gaat, neemt de totale stilte ook met 100 hectare af. Van een conserverend stiltebelied is dan ook geen sprake.

Verder is het de GNMF verder volstrekt onduidelijk waarom het geheel stiltegebied Weide Oude Rijnstrangen geschrapt moet worden, terwijl in meer dan de helft van het stiltegebied het stil blijft (onder de 40 dB).

Zienswijze

Eind september heeft de GNMF een zienswijze ingediend op het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. In de zienswijze gaat de GNMF ook in op onder andere grootschalige detailhandel, mestvergisting, windturbines, kleinschalige recreatie, natuurbegraafplaatsen en wijzigingen op het gebied van landbouw.

In de media

Document

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team