Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Knelpunt bij natuurinclusieve landbouw aangekaart

Geplaatst op 23-12-2021 in Nieuws.

De interesse onder Gelderse boeren voor natuurinclusieve landbouw stijgt. Het Platform Natuurinclusieve Landbouw stimuleert boeren om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om natuurbeheer in te passen, door het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen en andere projecten.

Al 2400 boeren in Gelderland voeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit en deze aantallen nemen toe. Daarmee is een knelpunt ontstaan in de subsidieregeling ANLb.

Het begint te wringen: aan de ene kant geeft de provincie sterke prikkels af om natuur en biodiversiteit in de bedrijfsvoering van boeren in te passen, terwijl er aan de andere kant geen mogelijkheid is om hiervoor beheerovereenkomsten af te sluiten.

Samen met landbouw- en natuurorganisaties hebben wij dit knelpunt per brief aangekaart bij Gedeputeerde Staten. De maatregelen door deze boeren dragen bij aan o.a. biodiversiteit, waterbeheer en vermindering van stikstofuitstoot. Het zou dus een gemiste kans zijn als de uitvoering van deze plannen nu stagneert.

Je vindt de brief aan Gedeputeerde Staten hier.

Je vindt alle informatie en veel inspirerende voorbeelden en projecten op ons platform voor Natuurinclusieve Landbouw.

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399