Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Klimaatbeleid: Gelderse gemeenten tonen daden

Geplaatst op 04-06-2019 in Nieuws.

Rapport Klimaatbeleid bij Gelderse gemeentenGelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn. Gemiddeld voeren de Gelderse gemeenten iets minder dan de helft van de mogelijk toepasbare klimaatmaatregelen uit. Dit blijkt uit het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’, dat op 4 juni is overhandigd aan Asje van Dijk, de voorzitter van het Gelders Energieakkoord, en de Gelderse gemeenten. 

Klimaatbeleid gemeenten

Het onderzoek keek aan de hand van 65 vragen over toepasbare maatregelen naar de staat van het lokale klimaat- en energiebeleid in Gelderland. Het leverde een gemiddelde score van 47% op. Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland: “Met dit onderzoek dragen we bij aan de transparantie die nodig is voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid. Nu helder is waar gemeenten staan, is het aan wethouders en gemeenteraden om meer vorm te geven aan de uitvoering.”

Wijkprocessen

Op het gebied van participatie laten de Gelderse gemeenten zich van hun beste kant zien. Het betrekken van bewoners binnen wijkprocessen wordt met 74% positief beantwoord en het betrekken van bewonersgroepen bij de opwekking van duurzame energie met maar liefst 85%.

Betaalbaarheid

Op het thema betaalbaarheid en sociaal is het beleid met een gemiddelde score van 43% echter nog flink in ontwikkeling. Op vragen over werkgelegenheid en financiële ondersteuning voor mensen met lage inkomens beantwoorden gemeenten – met respectievelijk 15% en 13% – deze vragen positief. 50% van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen van €26.000,- of minder, waardoor aandacht voor juist deze groep van groot belang is. Zo blijft de energietransitie betaalbaar en voor iedereen toegankelijk.

Samenhang

Asje van Dijk, voorzitter van het GEA en burgemeester van Barneveld: “Een belangrijke uitdaging is om klimaat- en energiebeleid in samenhang met andere belangrijke beleidsvelden vorm te geven. Dit onderzoek laat zien waar de Gelderse gemeenten in uitblinken maar ook waar men van elkaar kan leren. Het Gelders Energieakkoord kan mede op basis van dit rapport beter toewerken naar de uitvoering van de Gelderse klimaatambities.“

Klimaatverbond Nederland voerde het onderzoek uit in opdracht van het Gelders Energieakkoord. Het rapport geeft een overzicht van de staat van het klimaat- en energiebeleid van de Gelderse gemeenten, aan de hand van vijf beleidsvelden (wonen, mobiliteit, hernieuwbare energie, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsleven) en vier thema’s (beleid, communicatie & verbinding, financiering en duurzame overheid). Vrijwel alle Gelderse gemeenten leverden gegevens aan.

Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden, Rapport Klimaatverbond Nederland, mei 2019

Klimaatbeleid, rapport inclusief alle data, Klimaatverbond Nederland, mei 2019

Gelders Energieakkoord, dossierpagina GNMF

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team