Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Juweeltjes ontdekt in landschap van Lingewaard

Geplaatst op 18-02-2020 in Nieuws.

Vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk hebben de kleine landschapselementen in het buitengebied van Lingewaard in kaart gebracht. Alle bomen, boomgaarden, struiken, singels en heggen, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn geïnventariseerd. En er zijn juweeltjes ontdekt! De resultaten worden op 18 maart gepresenteerd.

Tot in november 2019 zijn de circa twintig vrijwilligers er in groepjes mee bezig geweest. Het project werd begeleid door Landschapsbeheer Gelderland, gefinancierd door de gemeente Lingewaard en is afgestemd met de agrarische belangenorganisatie LTO.

Waarom dit project?

Het landschap hoort bij onze dagelijkse leefomgeving. Het is de plek waar we ons thuis voelen en vrij kunnen bewegen. Waar we graag recreëren en in verbinding staan met de natuur en de aarde. Dat landschap willen wij in stand houden. En dat kan het beste als we weten welke specifieke elementen bijzonder zijn en de moeite waard om te beschermen. Door de huidige situatie vast te leggen is er een goed uitgangspunt voor besluitvorming over behoud, beheer en ontwikkeling van ons rijke landschap. Er is nog een tweede reden om dit project uit te voeren: Wij willen alle inwoners de kans geven de resultaten van de inventarisatie te bekijken.

Prachtige juweeltjes

Het project is nu afgerond. Coördinator en initiatiefnemer van het project Ewald Nijenhuis brengt je graag op de hoogte van de resultaten. Er zijn prachtige juweeltjes in het landschap ontdekt! Je bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen.

Wanneer: Woensdag 18 maart, inloop vanaf 19.30 uur
Waar: De Veldschuur Sportlaan 1M in Bemmel
Deelname: Gratis
Aanmelden: Verplicht, vóór 10 maart bij info@lingewaardnatuurlijk.nl
Informatie: Stichting Lingewaard Natuurlijk

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.