Skip navigation MENU

Jongeren oriënteren zich op natuur Hattemerpoort

Geplaatst op 24-11-2016 in Nieuws.

115 leerlingen en hun docenten van CSG De Noordgouw fietsten en wandelden afgelopen maandag door de Hattemerpoort. Ze verdiepten zich in hun eigen omgeving, om het verhaal van het gebied te vertalen in een recreatief product. Deze Velddag werd georganiseerd door IVN Gelderland als onderdeel van het project IVN Jongeren Adviesbureau.

De Hattemerpoort is als ecologische verbindingszone van belang voor allerlei dier- en plantensoorten. Maar ook recreatief is het gebied zeer interessant. Er vinden veel ontwikkelingen plaats voor zowel natuur als recreatie. Om ook de jeugd hierbij te betrekken, heeft IVN Gelderland het project IVN Jongeren Adviesbureau in Heerde opgezet. In opdracht van GNMF en de recreatieplatforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde ontwikkelen de jongeren een eigentijds, recreatief product voor de Hattemerpoort.

Deskundigen

De Velddag gaf de jongeren een goed beeld van het gebied. Twaalf enthousiaste en bevlogen deskundigen vertelden over hun expertise en ervaringen. Ook gingen zij in gesprek met de leerlingen. Vanuit verschillende perspectieven werd de Hattemerpoort belicht door de opdrachtgevers, recreatieondernemers, ecologen, boswachters, boeren en weidevogelbeheerders. Leerlingen fietsten het gebied rond en verzamelden zo allerlei informatie voor hun onderzoek. De docenten reageerden positief en zullen de leerlingen ondersteunen in de laatste fase van het project.

Op 15 december vindt de eindpresentatie plaats. Leerlingen presenteren dan hun product, onderbouwd met advies, voor opdrachtgevers en andere betrokkenen. Gedeputeerde Josan Meijers van Provincie Gelderland zal namens de stuurgroep Veluwekroon aanwezig zijn.

Contact GNMF: Joost Reijnen, 026 3523742

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517