Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Jan Emmerzaal is nieuwe regisseur van Gelders Energieakkoord

Geplaatst op 16-03-2020 in Nieuws.

Jan Emmerzaal

Het Gelders Energieakkoord (GEA) heeft een nieuwe regisseur: Jan Emmerzaal. Als GEA-regisseur stuurt Jan aan op zinvolle verbindingen tussen partijen in het maatschappelijk veld en de regio’s in het licht van de Gelderse klimaatopgave. Verbindingen die uitvoeringscoalities voortbrengen die concrete projecten moeten gaan uitvoeren. De regisseur coördineert de vijf GEA-programma’s waarbinnen dat gebeurt en de verbinding met de regio’s. Daar, in de regio, moet de realisatie zichtbaar worden van een succesvolle bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen.

Jan werkte na zijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, ruim 25 jaar binnen R&D. Hij werkte zowel binnen het bedrijfsleven als ook de academische wereld. Hij deed daarbij veel ervaring op binnen publiek-private samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij vanuit zijn eigen adviespraktijk werkzaam op het terrein van  energietransitie en duurzame producten en processen.

Te noodzakelijk

Hij ziet dat de overgang naar een meer duurzame energievoorziening echt meer eist dan alleen techniek. “Vele , soms uiteenlopende, belangen spelen een rol en heldere voorlichting en informatie zijn voor iedereen essentieel”, zo licht hij toe. “Ons wacht een overgang die zich niet tot in details vooraf laat voorspellen, maar die te noodzakelijk is om voor ons uit te schuiven.”

Jan Emmerzaal volgt Niels Joosten op. Niels heeft het GEA-netwerk naar een nieuwe fase geleid waarbij professionalisering en concretisering centraal stonden. Hij werkte met grote overgave aan de ondersteunende organisatie binnen het netwerk en de opzet van de vijf inhoudelijke programmalijnen die de basis vormen voor concrete projecten. Daarin werkte hij nauw samen met de programmaregisseurs  en de verschillende partners uit het netwerk.

55% CO2-reductie

Het GEA is een Gelders netwerk van meer dan tweehonderd organisaties uit het publieke en het private domein. Ze hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om de uitstoot van CO2 in 2030 met meer dan de helft terug te brengen (tov. 1990). In een bottom-up beweging worden gedragen en concrete projecten opgezet en uitgevoerd binnen vijf programma’s: Gebouwde Omgeving, Duurzame Opwekking, Mobiliteit, Landbouw & Grondgebruik en Bedrijven, Industrie & Instellingen. Zo versnelt het netwerk de weg naar klimaatneutraliteit en de transitie naar schone energie.

Gelders Energieakkoord

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.