Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

In gesprek met Gelderlanders over landelijk Klimaatakkoord

Geplaatst op 16-05-2018 in Nieuws.

Op maandag 28 mei, vanaf 19.30 uur in het Koelhuis in Zutphen, kun je meepraten over het landelijke Klimaatakkoord. Je krijgt dan de mogelijkheid om rechtstreeks in gesprek te gaan met onder meer Ed Nijpels, hoofdonderhandelaar van het Klimaatakkoord. Het is onderdeel van een reeks initiatieven om burgers nauw te betrekken bij de grote veranderingen die nodig zijn om 55 procent minder CO2 uit te stoten in Gelderland.

De bijeenkomsten hebben aan de ene kant tot doel mensen te informeren over het hoe en waarom van het Klimaatakkoord. Aan de andere kant willen de onderhandelaars meer gevoel krijgen hoe mensen in het land erover denken, wat hun ideeën en zorgen zijn. “Dit is een van de manieren om draagvlak te creëren voor de energietransitie. Veel van de veranderingen zullen lokaal en regionaal moeten worden uitgevoerd. Daar moet je burgers vroeg bij betrekken. Zonder draagvlak komt de energietransitie nooit van de grond”, aldus hoofdonderhandelaar Ed Nijpels.

De bijeenkomst in Zutphen wordt in samenwerking met het Gelders Energieakkoord (GEA) georganiseerd. Het Gelders Energieakkoord speelt in Gelderland een essentiële en verbindende rol in de energietransitie. Meer dan 200 bedrijven, overheden en organisaties hebben het akkoord ondertekend. Van onderop wordt de transitie in Gelderland vormgegeven. Het GEA is als geen ander op de hoogte van wat er in de provincie leeft en kan een goede vertaalslag maken van Den Haag naar Gelderland. Een groot deel van de avond zal dan ook in het teken staan van de Gelderse situatie.

Het wordt een laagdrempelige en informele bijeenkomst. De hele tijd zal er interactie zijn met alle aanwezigen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn of haar zegje te doen en natuurlijk om vragen te stellen. De avond in Zutphen is de eerste in een reeks van bezoeken van Ed Nijpels en collega’s in het land.

Meer informatie en aanmelden kan via klimaatakkoord.nl

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.