Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Inspreken op omgevingsverordening

Geplaatst op 10-02-2021 in Nieuws.

We hebben de voorstellen voor actualisatie van de omgevingsverordening nauwgezet gevolgd. Op 10 februari konden we inspreken bij de Provinciale Staten, mede namens Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

We brachten drie punten naar voren, over Gelders Natuurnetwerk (GNN), Weidevogelgebieden en Nationale Landschappen.

Gelders Natuurnetwerk

Onze oproep aan Provinciale Staten is om in het GNN niet te experimenteren met afwijkingsregels om ontwikkelingen mogelijk te maken. De natuur heeft de bescherming hard nodig.

Weidevogels

Wij zien de intentie om weidevogelgebieden beter te beschermen. Daar zijn we uiteraard blij mee. Het gaat niet goed met weidevogels; de kwaliteit van de leefgebieden is daarvan een van de oorzaken.
Wij vragen daarom om de bescherming van weidevogelgebieden beter uit te werken, de doorwerking in bestemmingsplannen te regelen en ook de kwaliteit van de gebieden te waarborgen.

Nationale Landschappen

In de voorgestelde actualisatie wordt een aanpassing voorgesteld voor een deel van het beleid voor landschap. Wij hebben aandacht gevraagd voor het belang van een integrale afweging voor landschap. Daarom vragen we zo’n integrale afweging voor landschap op te nemen in de volgende actualisatie van de omgevingsverordening en voor nu de geldende bescherming van Nationale Landschappen te continueren.

Onze volledige bijdrage vind je hier.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.