Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Inspraak waterbeheerprogramma’s

Geplaatst op 22-04-2021 in Nieuws.

Om de zes jaar stellen de waterschappen een waterbeheerprogramma (wbp) op. Op dit moment liggen twee wbp’s in Gelderland ter inzage:
– het Blauw omgevingsprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe – zienswijze indienen kan tot en met 3 mei
– het waterbeheerprogramma van Waterschap Rivierenland – zienswijze indienen kan tot en met 10 mei*.

Waterbeheer is een actueel en urgent onderwerp, dus het is zeker de moeite waard om te kijken hoe het waterschap in jouw regio daarmee omgaat.

Belangrijk aandachtspunt is de verdroging. De natuur lijdt al decennia onder verdroging, o.a. omdat de prioriteiten traditioneel liggen bij het zo snel mogelijk afvoeren van water. De waterschappen spelen daar een belangrijke rol in. De drie afgelopen jaren met langdurige droogte hebben laten zien hoe urgent een andere benadering is, waarin het natuurlijk watersysteem weer meer leidend wordt. Niet alleen voor de natuur. We zagen ook hoe er scheuren in huizen ontstaan én hoe de landbouw lijdt, wanneer beregenen geen soelaas meer biedt of tijdelijk moet worden verboden.

Een ander aandachtspunt is de waterkwaliteit die o.a. door allerlei verontreinigingen nog niet op orde is. Lang niet alle natuurwateren die volgens de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 op orde moeten zijn, lijken dat doel te gaan halen.

* Het wbp van Waterschap Rijn & IJssel volgt dit najaar.

 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.