Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Inspraak over intensieve veehouderij bij Provinciale Staten

Geplaatst op 01-12-2021 in Nieuws.

Op woensdag 1 december heeft Provinciale Staten een oordeelsvormende vergadering over de intensieve veehouderij. Wij maken gebruik van de mogelijkheid om in te spreken.

De belangrijkste punten die we naar voren brengen, zijn:

  • Ontwikkel visie op toekomst van de veehouderij en een ruimtelijke zonering daarin. Wees eenduidig dat de huidige veestapel te groot is voor de ecologische draagkracht.
  • Ontwikkel ruimtelijk beleid om sturing te geven aan de ontwikkeling van de veehouderij.
  • Voorkom een ‘lock-in’ van niet-duurzame veehouderij op ongeschikte locaties, als gevolg van financiering en subsidiëring van investeringen in stalsystemen.

Je vindt onze volledige inspraakbijdrage hier.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.