Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Inspiratie voor gemeenten: 9 stappen naar een circulaire economie

Geplaatst op 06-05-2021 in Nieuws.

De Natuur en Milieu Federaties hebben een handleiding uitgebracht voor gemeenten op weg naar een circulaire economie.

In 2016 committeerde Nederland zich aan twee belangrijke doelstellingen: een 100% circulair Nederland in 2050, waarvan 50% gerealiseerd in 2030. Achter deze doelen gaat een grote urgentie schuil. “Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw systeem te bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050!’’, aldus het Rijk.

Het vaststellen van deze doelstellingen heeft veel circulaire beweging gebracht. In het landelijke uitvoeringsprogramma en de vijf transitieagenda’s die in 2018 zijn vastgesteld, wordt beschreven wat er landelijk gedaan wordt om voor deze vijf sectoren de transitie op te starten.

Kracht van de regio

In haar uitvoeringsagenda heeft het Rijk speciale aandacht voor de regio. Daar liggen grote kansen om de transitie naar CE te versnellen. De transitie naar een circulaire economie is namelijk een systeemverandering en vraagt in grote mate om beweging van onderop. Hierbij spelen regionale en lokale netwerken van bedrijven, consumenten, (semi)overheden en onderwijsinstellingen een belangrijke rol.

Gemeenten nemen hier steeds meer een sleutelrol in. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren. Zo zorgen gemeenten er steeds vaker voor dat meer bouwprojecten circulair worden uitgevoerd. Ook wordt er steeds meer circulair ingekocht door gemeenten. Ook spannen gemeenten zich in om bewustwording te vergroten. Om de landelijke doelen te halen is versnelling echter belangrijk.

Versnelling

Voor alle betrokken partijen is de transitie naar een Circulaire Economie een zoektocht. De afgelopen jaren hebben de Natuur en Milieufederaties geïnvesteerd in deze zoektocht. Al ruim veertig jaar zetten de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) zich in voor het belang van duurzaamheid, natuur en milieu. In elke provincie is een professionele Federatie actief en samen hebben we meer dan 1.100 aangesloten organisaties en groepen. Wij staan met ons dagelijks werk midden in de regio. Door onze  overkoepelende landelijke samenwerking en kennisdeling op circulaire economie is er een goed beeld van mogelijkheden, initiatieven en partijen. Ons netwerk in de samenleving, politiek, overheid en bedrijfsleven is groot. Wij horen vaak van gemeenten de vraag om concrete handvatten en voorbeelden om in te zetten in de transitie naar een circulaire economie. Daarom is deze handleiding opgesteld.

De negen stappen zijn bedoeld als inspiratie voor gemeenten met als doel: versnelling van de circulaire economie in de regio.

Je kunt hier de handleiding ‘Inspiratie voor gemeenten: op weg naar een circulaire economie’ downloaden.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.