Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Hout is grondstof, geen brandstof

Geplaatst op 27-10-2016 in Nieuws.

Hout moet niet worden ingezet voor energieopwekking. Dit stelden diverse deskundigen tijdens een informatiebijeenkomst op 19 oktober voor Gelderse Statenleden. Onderwerp van de bijeenkomst was de inzet van biomassa in de Gelderse energievoorziening. Hout dient juist hoogwaardig te worden toegepast, opdat CO2 ook echt wordt vastgelegd. De deskundigen droegen een aantal argumenten aan tegen laagwaardige houtverbranding.

De informatiebijeenkomst in het provinciehuis in Arnhem was een initiatief van de provincie Gelderland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Tweemaal zoveel CO2

Bij houtverbranding komt per opgewekte kilowattuur elektriciteit tweemaal zoveel CO2 vrij vergeleken bij energieopwekking met gas. Dit komt doordat de koolstof in hout slechter beschikbaar is dan bij gas. Bio-energie op basis van houtverbranding is daarmee niet klimaatneutraal en heeft een negatieve klimaatwinst. Als oplossing stellen de deskundigen dat energiebesparing topprioriteit heeft en dat andere vormen van duurzame energie dienen te worden opgeschaald.

Te weinig aanplant

Pas na de kap en verbranding van hout worden bomen weer aangeplant (als deze al voldoende worden aangeplant). Het opnieuw vastleggen van CO2 vindt daardoor pas veel later plaats. Het terugvangen van CO2 vindt pas over 25 tot 100 jaar plaats. Zo wordt een koolstofschuld opgebouwd. Er dient dus eerst heel veel hout te worden aangeplant. Over tientallen jaren zou dan pas met beleid mogen worden gekapt.

Te weinig hout

Sowieso is er te weinig energiehout om in de vraag te voorzien. Om aan de doelstelling van het landelijke Energieakkoord in 2020 te voldoen is ca 10 miljoen ton energiehout per jaar nodig. 90% van het energiehout dient geïmporteerd te worden. Dé voorraadschuur van energiehout (het zuid oosten van de VS) levert jaarlijks 20 tot 30 miljoen ton energiepellets. Een twee tot drietal kleine landen (zoals Nederland) zouden  daarmee in hun vraag (tot 2020) kunnen voorzien. De druk om buiten deze bossen hout te kappen wordt daarmee ook groter. Daarbij zullen ook oerbossen worden gekapt en worden omgezet in houtakkers.

Verlies biodiversiteit

Door het oogsten van top- en takhout uit Nederlandse bossen ontstaat er een nutriëntentekort in de bossen. De helft van alle biodiversiteit in ons bos is direct gebonden aan dood hout en organisch materiaal.  De deskundige op het gebied van duurzaam bosbeheer raadt deze oogst af en daarbij ook de subsidie op hout voor de energieopwekking.

Documenten:

  1. Verslag Informatiebijeenkomst Biomassa, Arnhem, 19 oktober 2016
  2. Presentatie Martijn Katan: Een kwestie van rekenen
  3. Presentatie Rudy Rabbinge: Energie uit bintjes en bieten, een doodlopende weg
  4. Presentatie Jan den Ouden: Hoe duurzaam is biomassa-oogst?

Lees meer over biomassa

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team