Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Volgens onderzoek te weinig hout in bossen Ede voor eigen bio-energie

Geplaatst op 18-01-2018 in Nieuws.

Er is binnen de gemeente Ede te weinig hout voor de derde houtverbrandingsinstallatie van het Warmtebedrijf Ede. Dit concludeert een groep Wageningse studenten na een onderzoek, dat zij in 2017 verrichtten in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). SME had gevraagd in hoeverre het mogelijk is om lokaal duurzaam biomassa te halen voor levering van bio-energie aan het Warmtebedrijf.

Om in 2020 te voldoen aan de warmtevraag van 20.000 huishoudens is ruim 43.000 ton vers hout nodig. Dit moet komen uit de bossen en plantsoenen van de gemeente en uit snoeihout (tuinafval) van particulieren. Het Warmtebedrijf Ede heeft momenteel twee installaties. Volgens de studenten is het doel voor 2020, met een derde installatie, niet te halen met het huidige oogstsysteem dat jaarlijks zo’n 15.000 ton biomassa oplevert. Bij maximalisatie kan uit de Edese bossen bijna 27.000 ton gehaald worden.

Andere opties

Het Warmtebedrijf Ede is het niet eens met de conclusies van het onderzoek. In een reactie stelt het bedrijf, dat in 2016 een landelijke duurzaamheidsprijs won, diverse opties voor om het tekort aan warmte aan te vullen. Het bedrijf denkt daarbij aan hout van verder weg, aan aardwarmte en restwarmte van de industrie, en aan gedroogd bladafval en dennennaalden uit de Edese bossen. Zie hiervoor ook de volledige reactie van het bedrijf.

Geen voorstander

De GNMF is geen voorstander van het verstoken van hout voor energiedoeleinden. Een belangrijk punt daarbij is dat met het leeghalen van bossen de biodiversiteit wordt bedreigd. Duurzaam bosbeheer is belangrijk, zeker nu in Nederland en wereldwijd het bosareaal terugloopt.
Ook is er geen CO2-voordeel. De uitstoot van CO2 ligt bij houtstook hoger dan bij het stoken van steen- en bruinkool. Het duurt enkele decennia voordat de CO2 die bij houtverbranding vrijkomt, door aanplant van nieuw bos is gecompenseerd. Ook de studenten wijzen daarop in hun haalbaarheidsstudie.

Documenten en links

Haalbaarheidsstudie Green Ede or Green Energy, samenvatting juli 2017
Haalbaarheidsstudie Green Ede or Green Energy, rapport juli 2017
Duurzaamheid biomassa oogsten onderzocht, website SME januari 2018
Hout is grondstof, geen brandstof, Infoblad GNMF november 2017
Reactie van Warmtebedrijf Ede

Lees meer over biomassa

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team