Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Overeenstemming over aanpak hondengeblaf Harderwijk

Geplaatst op 20-03-2020 in Nieuws.

Er komt een einde aan de geluidsproblematiek bij dierenopvang De Ark in Harderwijk. Omwonenden, De Ark, de gemeente Harderwijk en de Natuur en Milieu Gelderland hebben daarover een compromis gesloten. Ook zal geen bezwaar meer worden gemaakt tegen het ‘Veegplan’ bestemmingsplan Buitengebied.

De partijen waren sinds een paar jaar intensief in overleg wat uiteindelijk geleid heeft tot overeenstemming over de aanpak van de problematiek, met name het hondengeblaf. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die de partijen medio maart hebben ondertekend.

Er is onder meer afgesproken dat er geluidwerende schermen worden geplaatst. Ook wordt de capaciteit voor het aantal honden teruggebracht. Het aantal honden wordt stapsgewijs pas weer verhoogd, als uit geluidmetingen blijkt dat deze verhoging binnen de afgesproken geluidnormen blijft.

Tegelijkertijd worden er geen bezwaren meer gemaakt tegen het ‘Veegplan’ bestemmingsplan Buitengebied. Via dit plan wordt de huidige bebouwingsoppervlakte van De Ark gelegaliseerd waardoor men nu verder kan gaan met de verbouwingen aan de buitenkennels om deze geluidwerend te maken.

Stillere Veluwe

Natuur en Milieu Gelderland, die mede namens Vereniging Natuurmonumenten de onderhandelingen voerde, vindt verbetering van de leefomgeving van omwonenden van groot belang. Daarnaast moeten de maatregelen bijdragen aan een stillere Veluwe. Het asiel ligt namelijk midden in het beschermde Natura 2000-gebied.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274