Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Hoe de grutto’s rond Hattem worden beschermd

Geplaatst op 01-06-2017 in Nieuws.

Met de uitbreiding van de Hattemerhaven ging natuur en landschap verloren. Door inzet van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) en de GNMF is dit verlies gecompenseerd. Weidevogels en de koekoeksbloem krijgen nu volop ruimte. Zo zijn grote delen van de uiterwaarden voorzien van schrikdraad tegen vossen, waardoor zij geen schade aanrichten aan weidevogelstand. Ook worden wilgen geknot (zodat rovende raven minder kans hebben) en wordt een pad beschermd met schrikdraad tegen honden in de aanliggende weilanden. Met pompen op zonne-energie worden plasdras-gebieden voor de grutto aangelegd. Al deze maatregelen worden uitgevoerd door de stichting Vrienden van het Boerenland (bestaande uit boeren en vrijwilligers).
En als gebiedsregisseur in de Hattemerpoort begeleidt de GNMF de omvorming van landbouwgrond naar natuur.

Excursie op 10 juni

Wil je met eigen ogen de voorlopige resultaten zien, fiets dan op 10 juni mee met de excursie van de VLMH. De tocht gaat door de Hoenwaard en langs het Apeldoorns Kanaal.
Joost Reijnen (GNMF) vertelt over het project Hattemerpoort. Omvorming van landbouw naar natuur heeft zeker invloed op de bedrijfsvoering van boeren die (vrijwillig) meedoen aan het omvormen van dit gebied.
Jan Ras laat zien wat er momenteel gebeurt om het de grutto naar de zin te maken. Neem stevige schoenen mee, want je loopt ook een stukje door het weiland naar de drasplas-pomp.
Als laatste gaat de tocht langs het Apeldoorns Kanaal. Een deel van de dijk van het 5e pand voldoet niet meer aan de huidige eisen qua hoogte en stevigheid. Wat betekent dit voor de omgeving? Hier zal Annette Sanders de huidige stand van zaken toelichten.

Wanneer: Zaterdag 10 juni, 15.00-17.00 uur
Waar: Start is net over de Hoenwaardsebrug bij Hattem
Deelname: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Organisatie: Vereniging Landschap en Milieu Hattem

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team