Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Helpdesk: Zandwinning

Geplaatst op 22-05-2014 in Nieuws.

Datum: Vraag binnengekomen op 22 mei 2014
Betreft: Verondieping zandwinplas bij Didam
Behandeld door: Maarten Visschers

Kwestie

Zandwinningsbedrijf Roelofs BV uit Den Ham wil de bestaande zandwinplas Werfhout (Gat van Roelofs) met 10 hectare uitbreiden. Na de zandwinning wil het bedrijf de plas herinrichten en daarbij verondiepen door het storten van licht verontreinigde grond en baggerspecie. Omwonenden hebben bezwaar tegen verondieping vanwege de verslechtering van de waterkwaliteit. De plas is nu kraakhelder. Verondieping leidt vaak tot vertroebeling van het water.

Reactie GNMF

Het gaat om een verondieping van een geisoleerd liggende plas met baggerspecie, afkomstig uit putten in uiterwaarden. Er zijn gelijksoortige zaken bekend bij Giesbeek en Azewijn. De GNMF heeft in die gevallen bezwaar gemaakt, waarop men afzag van de plannen.

De informatie over deze twee zaken is naar de Helpdesk-beller gemaild, om argumenten te leveren voor eigen bezwaren.

Op 26 mei 2014 heeft de GNMF bij de gemeente Montferland een zienswijze ingediend tegen de verondieping (ihkv het ontwerp-bestemmingsplan). Ook hierover is de vraagsteller ingelicht. In deze periode hebben zowel de vraagsteller als de GNMF de media benaderd met de kwestie.

In juli hebben de GNMF en omwonenden samen een publicitaire Big Jump gehouden.

Resultaat

Op 29 juli 2014 heeft het college van B&W laten weten het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. Het college wil eerst met de zandwinner praten over de bezwaren uit de ingediende zienswijzen. Voorlopig zal er geen besluit worden genomen.

De GNMF is tevreden met dit (voorlopige) resultaat, omdat de gemeente onze bezwaren serieus neemt.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.