Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Helpdesk: Uiterwaarden

Geplaatst op 12-04-2015 in Nieuws.

Datum: Vraag binnengekomen in april 2015
Betreft: Kappen van begroeiing in uiterwaarden langs IJssel
Behandeld door: Alex de Meijer

Kwestie

“Ik zie dat in de uiterwaarden van o.a. de IJssel de meeste heggen in de stroombaan verwijderd gaan worden evenals bomen en struiken in de aan te leggen geul bij Veesen. Nu kan ik me voorstellen de stroombaan minder ruw te maken om het water snel af te kunnen voeren. Maar een kaalslag hoeft het m.i. niet worden.
Er ligt nu een ontwerp-besluit ter inzage voor het kappen van bomen en struiken in de geul en nog dit jaar zullen ontwerpen voor het verwijderen van heggen ter inzage worden gelegd. Houdt de GNMF zich ook met deze problematiek bezig? Ik stel deze vraag om wellicht van elkaar te leren en samen zo mogelijk sterker te staan in een strijd tegen volledige kaalslag met alle gevolgen vandien voor natuur en landschap”.

Reactie GNMF

Niet alleen langs de IJssel, maar ook langs de andere rivieren is Rijkswaterstaat begonnen aan het Stroomlijn-programma, waarbij de kap van begroeiing een betere doostroming van de rivier bij hoogwater oplevert. De GNMF heeft ook veel reacties en vragen als deze ontvangen. Het gaat om zo’n groot project, dat wij hebben besloten om lokale organisaties te ondersteunen. We hebben een bijeenkomst georganiseerd, waar lokale groepen met hun vragen en meldingen terecht konden. Alle groepen en individuen die ons hebben benaderd, hebben we geadviseerd om zelf de kaarten goed te bestuderen en eventuele knelpunten te melden bij Rijkwaterstaat.

In juli hebben we, mede namens Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap en Stichting Hogenenk, een zienswijze ingediend, waarin we Rijkswaterstaat oproepen pas op de plaats te maken. Er moet eerst fundamenteel onderzoek worden gedaan naar nut en noodzaak van de kapplannen, die volgens ons weinig bijdragen aan de beoogde doorstroming.

Resultaat

Een aantal ‘pijnpunten’ van lokale groepen zijn verwerkt door Rijkswaterstaat. Daarnaast is de GNMF momenteel nog volop in gesprek over de maatregelen van Stroomlijn. We hebben de indruk dat onze bezwaren serieus worden behandeld.

In september heeft het tv-programma EenVandaag uitgebreid aandacht besteed aan de kwestie, waarbij ook de GNMF goed aan het woord kwam. Mede dankzij dit soort reuring verwachten we dat Rijkswaterstaat minder begroeiing zal kappen dan ze eigenlijk nodig vond.

Tip

Wanneer je hoort over mogelijke kap in de uiterwaarden, dan is dat waarschijnlijk onderdeel van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Check hun website, want daarop staat alles over planning en gebieden. Ook worden er ‘inloopavonden’ op aangekondigd.

Heb je bezwaar, focus dan vooral op het gebied, of de planten- of dierensoort waar je je zorgen om maakt. Hoe concreter je opmerking is, hoe eenvoudiger het is voor Rijkswaterstaat om te reageren. Klik hier voor de website van Rijkswaterstaat.

Bezwaar aantekenen? Let dan op de gemeentepagina’s van de huis-aan-huisbladen. Daarin worden de plannen gemeld, maar ook de vergunningaanvraag en -procedure. Hier staat ook waar en wanneer je bezwaar kunt indienen.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.