Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Help milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Geplaatst op 13-12-2017 in Nieuws.

Het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem wil een nieuw ziekenhuis bouwen en heeft hiervoor een buitenstedelijke locatie gekozen. De beoogde locatie is nabij de afrit van de A18, net ten zuiden van het stedelijk gebied van Doetinchem. Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek verzet zich hiertegen omdat dit gebied bestemd is als Groene Ontwikkelzone. Het is een waardevol cultuurlandschap dat dienst doet als ecologische verbindingszone tussen Montferland en de Slangenburg. Om de zaak te winnen moet een onderzoeksrapport opgesteld worden. Hiervoor vraagt de milieuwerkgroep om een financiële bijdrage.

Vind jij het behoud van het cultuurlandschap belangrijk? Maak dan je donatie over naar:

NL05RABO 0115 3447 99 t.n.v. J.M.H.A. van Hattum-Menting. Omschrijving ‘onderzoek locatie ziekenhuis’

Achtergrond

De milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek heeft zich al bij het beginstadium van de plannen uitgesproken tegen de locatie. Er zijn immers prima binnenstedelijke locaties beschikbaar, o.a. naast het trein en busstation. Het past niet meer in deze tijd van duurzaam ruimtegebruik om een landelijke locatie op te offeren terwijl er alternatieven zijn.

Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. De milieuwerkgroep is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De milieuwerkgroep wordt hierin ondersteund door een advocate, waarvoor via sponsoren geld bijeen is gebracht. De advocate ziet mogelijkheden om de zaak te winnen. Van doorslaggevend belang is echter dat er een eigen onderzoeksrapport wordt opgesteld. Voor dit onderzoek is geld nodig.

De milieuwerkgroep is voor de bouw, maar dan wel op een binnenstedelijke locatie om de volgende redenen:

  • leefbaarheid in stedelijk gebied én in landelijk gebied
  • bereikbaar ziekenhuis voor iedereen, dus ook met de fiets en OV
  • kwaliteitsimpuls stationslocatie en OV
  • duurzaam bebouwd gebied, verhoging leefbaarheid in het stedelijk gebied
  • behoud van culturele en landschappelijke waarden
  • behoud kwaliteit verbinding natuurwaarden Montferland en Slangenburg

Beoogde locatie van het ziekenhuis:

Contactgegevens milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Margreet Krijnen (voorzitter), margreet.krijnen@gmail.com, 06 2959 8920

Carla Oosterhoff (secretaris), carla@oosterhoff.nl

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.