Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Handhaaf en versterk groene zone Fort Beneden Lent”

Geplaatst op 31-05-2017 in Nieuws.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie vraagt de gemeenteraad van Nijmegen om voldoende rekening te houden met de groene en cultuurhistorische waarde van het Fort Beneden Lent. Vanavond bespreekt de raad het bestemmingsplan ‘Nijmegen Hof van Holland Centrum Gebied’. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de omgeving van het historische Fort.
De GNMF vindt dat op de ontwerpbestemmingsplankaart een groene inrichting en bijbehorende landschappelijke overgang van het nieuw te ontwikkelen gebied naar het Fort niet goed is geborgd. Bekend is dat de Raad van State een goede borging van groene functies in een ruimtelijk plan een belangrijk punt vindt.

Hoogbouw

Bernhard Oosting, beleidsmedewerker van de GNMF: “Ook laat het plan de nodige hoogbouw toe in de nabije omgeving van het Fort. Om de cultuurhistorische kwaliteiten van Fort Beneden Lent te behouden, zou eventuele hoogbouw moeten worden opgeschoven in noordelijker richting. Dan verloopt de overgang van land naar stad geleidelijker”.

Verstedelijking

Ook de Menno Coehoorn Stichting, die zich inzet voor het behoud van historische verdedigingswerken, maakt zich grote zorgen. In haar zienswijze vraagt de stichting zich af waarom uitgerekend direct tegenover het Fort een hoge mate van verstedelijking is voorzien met toegestane bouwhoogtes tot 36 meter. Volgens de stichting wordt daarmee de context en de karakteristiek van dit sterke, oorspronkelijk de omgeving dominerende, historische Fort veel geweld aangedaan.

Ook vraagt de stichting met klem om geen nieuwe directe verbinding door de historische wal richting het Fort te realiseren, vanwege de aantasting van de kernkwaliteiten. De bestaande ingang aan de zuidwestzijde van het betrekkelijk kleine Fort moet voldoende worden geacht om het te ontsluiten, ook voor toekomstige functie(s) van het Fort, zo stelt de Menno van Coehoorn Stichting.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274