Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Grote vraagtekens bij provinciaal plan Logistiek Centrum Eerbeek

Geplaatst op 03-11-2022 in Nieuws.

Wij zetten grote vraagtekens bij de plannen voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) zoals de provincie die heeft gepresenteerd. In aanloop naar de bespreking van die plannen door de gemeenteraad van Brummen hebben wij de raadsleden een brief gestuurd met onze kritiek- en vraagpunten, met de vraag om zeer kritisch naar de voorliggende plannen te kijken. Wij hebben bezwaar tegen de aantasting van de natuur op de voorkeurslocatie en vinden dat de provincie onvoldoende aantoont dat deze voorgestelde bouwlocatie het enige reële alternatief is. Bovendien hebben we ernstige twijfels bij de financiële haalbaarheid van de plannen én is het maar de vraag in hoeverre de toezeggingen voor de leefbaarheid van Eerbeek haalbaar en afdwingbaar zijn.

Het bouwen op de voorkeurslocatie, ten zuidwesten van bedrijventerrein Kollergang, gaat ten koste van ruim drie hectare bos en een meer dan honderd jaar oude bosbodem. In haar eigen verordening stelt de provincie dat deze aantasting alleen is toegestaan is als blijkt dat er ‘geen reële alternatieven’ zijn.

Ondanks deze randvoorwaarde onderbouwt de provincie vervolgens onvoldoende dat er inderdaad geen reële alternatieven zijn. Bovendien vindt Natuur en Milieu Gelderland de gevolgde procedure niet correct. Al in november 2021 heeft Gedeputeerde Staten het Burgersterrein als mogelijke locatie laten vervallen, terwijl de daarvoor benodigde milieueffectrapportage nog niet gereed was.

Leefbaarheid Eerbeek

Tot slot is niet expliciet gemaakt wie de kosten voor dit alles gaat dragen en wie verantwoordelijk is voor eventuele financiële risico’s. De industrie wil garantie afgeven voor de huur van de opslagruimte in het LCE voor 15 jaar, maar wat gebeurt er daarna? Een andere belangrijke pijler in het plan is het gecombineerde transport met elektrische voertuigen tussen de fabrieken en het LCE. Dat zou bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Eerbeek. Maar hoe wordt geborgd dat dit daadwerkelijk zo wordt vormgegeven? De aanschaf van elektrische voertuigen vraagt immers om een forse investering.

We vragen daarom aan de Brummense gemeenteraad zeer kritisch naar de voorliggende plannen te kijken.

Maarten Witberg
Maarten Witberg
Maarten Witberg, medewerker Ruimte en gebiedsontwikkeling