Skip navigation MENU

Grootschalige kassenbouw in Nationaal Landschap Veluwe van de baan

Geplaatst op 23-08-2018 in Nieuws.

De kassenbouw in Nationaal Landschap Veluwe aan de Hengelderweg in Voorst mag van de Raad van State definitief niet doorgaan. Eerder trok de initiatiefnemer zich al terug na een negatief advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtsspraak. De gemeente Voorst volhardde, maar de Raad van State oordeelde onder meer dat het bestemmingsplan in strijd was met het provinciale landschapsbeleid. De GNMF had, mede namens Natuurmonumenten en Geldersch Landschap hadden beroep aangetekend, als ook een aantal omwonenden met de werkgroep ‘Mooi Empe-Voorst’.

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Marieke is het aanspreekpunt voor communicatie. Daarnaast verzorgt ze de communicatie voor projecten als Hattemerpoort, Nacht van de Nacht, de Goodfoodclub, WATT Nou en de Participatiecoalitie.
Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam