Skip navigation MENU

Groene daken met Natuur en Milieufederaties

Geplaatst op 29-03-2019 in Nieuws.

Green Deal Groene Daken NMF 28maa19De Natuur en Milieufederaties gaan het vergroenen van daken stimuleren. Op 28 maart hebben ze daarom de Green Deal Groene Daken ondertekend. “Door daken groener in te richten, kunnen we energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving aanpakken”, aldus Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

“Maar veel dakeigenaren kennen de mogelijkheden nog niet. Daardoor blijft een groot potentieel onbenut. Wij willen bewoners, woningcorporaties en bedrijven hiervan bewust maken en ze stimuleren om hun daken te vergroenen.”

In de provincies

De Natuur en Milieufederaties doen dit in de provincies op verschillende manieren. Natuur en Milieu Overijssel is in een wijk in Enschede samen met bewoners, gemeente en waterschap aan de slag om wateroverlast tegen te gaan. Vergroening van daken maakt onderdeel uit van de oplossing.
De Natuur en Milieufederatie Utrecht werkt aan een regionaal programma voor het vergroenen van daken. Daarmee willen we mensen gaan ontzorgen. Dat kan door het aanbieden van een dakabonnement en collectief inkoopvoordeel.

Green Deal Groene Daken

De stichting Green Deal Groene Daken telt momenteel veertig partners. Het zijn bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Samen willen ze de duurzame voordelen van multifunctionele daken beter benutten. Nog dit jaar gaat er een nieuw platform van start, het Nationaal Daken Plan.

Green Deal Groene Daken

 Onderzoek op groendaken levert bijzondere insecten op, Nature Today, 14 april 2019

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517