Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Groene afspraak voor duurzame kleiwinning

Geplaatst op 18-05-2022 in Nieuws.

Op 20 mei bekrachtigen tien partijen de Groene Afspraak rond klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning langs Rijn en Maas. Een bijzondere samenwerking tussen vijf natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuur en Milieu Gelderland en vier partijen uit het bedrijfsleven*. De Groene Afspraak is gebaseerd op de principes uit het Plan Ruimte voor Levende Rivieren.

Meerwaarde door kleiwinning

De afgelopen 25 jaar heeft de succesvolle samenwerking tussen de natuur- en milieuorganisaties en de kleiwinsector op veel plekken geleid tot een aantrekkelijker, veiliger en ecologisch vitaler riviersysteem met een verbeterde biodiversiteit en groter natuurareaal. Aan een flink deel van de circa 12.000 hectare nieuwe natuur, die in de afgelopen 25 jaar is ontwikkeld, heeft zogenaamde duurzame ‘reliëfvolgende kleiwinning’ bijgedragen. De feestelijke ondertekening vindt op 20 mei a.s. plaats in de Millingerwaard in de Gelderse Poort. In de Millingerwaard is het innovatieve concept van kleiwinning die de natuurlijke bodemgesteldheid volgt en de basis voor natuurontwikkeling legt, destijds uitgevonden. Bij de ondertekening zal ook Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Water van de provincie Gelderland, een bijdrage leveren. Daarbij zal hij ingaan op de rol van de provincie in het kader van het Panorama Gelderse Rivieren; een uitwerking van het toekomstperspectief en de provinciale ambities voor de rivieren die door de provincie stromen.

Afspraken

De Groene Afspraak omvat 10 punten en behelst onder andere de voortzetting van de methode reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting, die bijdraagt aan een aantrekkelijk rivierenlandschap én tevens voorziet in hoogwaardige en hernieuwbare grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de bouw in Nederland. Het streven is om gezamenlijk circa 75 ha per jaar gebiedsontwikkeling te realiseren door reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting in het winterbed van de rivieren.

Download hier de Groene afspraak met de tien punten.

Plan Ruimte voor Levende Rivieren

De Groene Afspraak maakt deel uit van het Plan Ruimte voor Levende Rivieren, waarin uitgangspunten en kansen vastgelegd voor ‘levende en leverende rivieren‘. Het plan streeft naar een verdubbeling van het huidige areaal riviernatuur en verbindingen tussen natuurgebieden (overstromingsvlakten én aangrenzende binnendijkse gebieden), naar een hogere kwaliteit van het onderwaterleven en naar méér rivierdynamiek.

* Ondertekenaars zijn de natuurorganisaties Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur en Milieufederatie Gelderland, Natuur en Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer, en vier partijen uit het bedrijfsleven: de brancheorganisatie voor de keramische industrie KNB-keramiek, Wetering, K3 en Delgromij. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt de Groene Afspraak.

 

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.