Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Groen Manifest voor Arnhemse politieke partijen

Geplaatst op 30-05-2017 in Nieuws.

Het Groenforum Arnhem roept de lokale politiek op om zoveel mogelijk groene en duurzame onderwerpen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en alle partijen gaan daarvoor nu hun programma’s opstellen. Daarom bood Groenforum-voorzitter Koos de Vos op 29 mei het Groen Manifest Arnhem aan de lokale politieke partijen aan. Het Groenforum wil hiermee bereiken dat zij het manifest opnemen in de verkiezingsprogramma’s. En dat het daarna deel gaat uitmaken van het gemeentebeleid.

Eenvoudige maatregelen

In het manifest spreekt het Groenforum zich uit over biodiversiteit, bouw en renovatie, klimaatbestendige en duurzame inrichting, stadslandbouw en educatie. “Bij elk van deze thema’s staat puntsgewijs welke maatregelen je als gemeente eenvoudig kunt nemen”. aldus Thijs Belgers, die namens de GNMF aan het Groenforum deelneemt. “Partijen kunnen de punten die hen het meest zinnen, zó 1 op 1 overnemen in hun programma. Wie meer wil weten, krijgt meteen ook een keur aan weblinks. Makkelijker kan het haast niet”.
Volgens Belgers is Arnhem de eerste gemeente in Gelderland waar een dergelijk manifest voor de komende verkiezingen is opgesteld. “We hopen dat groepen in andere gemeenten dit mooie voorbeeld gaan volgen”.

Groenforum-voorzitter Koos de Vos presenteert het Groen Manifest aan de Arnhemse gemeenteraad, 29 mei 2017

Leden van Groenforum

Het Groenforum bestaat uit een groep Arnhemse organisaties, die met vaste regelmaat met de gemeente overlegt over groene onderwerpen. Vaak gaat het over ruimtelijke ordening. Hierdoor stellen de gesprekspartners al in een vroeg stadium het waarborgen van groene belangen vast.
In het Groenforum zijn vertegenwoordigd: de Arnhemse afdelingen van KNNV, NIVON, IVN, Bezoekerscentrum Molenplaats, Vleermuiswerkgroep Gelderland, Imkervereniging Arnhem Velp e.o., Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Ecovrede, Netwerk Groen Arnhem, Stichting Samenwerkende Volkstuinen Arnhem en Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
Het Groenforum houdt daarnaast contact met Groei & Bloei Arnhem, Milieudefensie Arnhem, Vereniging Vrienden van Meinerswijk en Vereniging Vrienden van Sonsbeek.

   Groen Manifest Arnhem, 29 mei 2017

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.