Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Groen licht voor natuurinclusieve landbouw

Geplaatst op 02-03-2021 in Nieuws.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland kan officieel van start. De provincie Gelderland heeft 4,4 miljoen euro toegezegd voor de uitvoering van 22 projecten die bijdragen aan het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

In 2019 heeft Natuur en Milieu Gelderland samen met provincie, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en lokale stichtingen het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland opgesteld. De ruim 20 partners willen de komende jaren samen werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw.

Vanaf 1 januari 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van 22 projecten onder het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze projecten leveren een bijdrage aan de ambitie om alle boeren in Gelderland in 2027 in meer of mindere mate natuurinclusief te laten boeren.

Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van een website. Een platform waarop alle informatie over de projecten, kennis en ervaringen met natuurinclusieve landbouw in Gelderland terug te vinden is. Deze site gaat binnenkort live onder de naam: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Monique Nieuwenhuis
Monique Nieuwenhuis