Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Stop het storten van granuliet in Over de Maas

Geplaatst op 11-02-2020 in Nieuws.

Granulietstort in Over de Maas. Still uit de Zembla-documentaire

Minister Van Veldhoven moet meteen een einde maken aan de stort van granuliet in de zandwinplas Over de Maas. De Gelderse Natuur en Milieufederatie is van mening dat dit afvalproduct uit de wegenbouw geen grond is, en dat de stof niet bijdraagt aan natuurontwikkeling in de plas.

“Het Besluit Bodemkwaliteit definieert wat je wel of niet mag storten”, zegt Alex de Meijer van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. “Granuliet hoort daar naar ons idee niet bij. Rijkswaterstaat behandelt de meldingen maar heeft ook belang bij voortgang van de wegenbouw. Deze kwestie heeft de schijn van belangenverstrengeling.” De regelgeving is nu juist bedoeld om de omgevingskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Vertrouwen op de overheid

Hij vervolgt: “Burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Stientje van Veldhoven moet daarom per direct de stort van granuliet in Over de Maas laten stoppen”.

Uit de Zembla-documentaire ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ van 6 februari blijkt dat er al een half miljoen ton granuliet in Over de Maas is gestort. Dat is tegen de regels, omdat er alleen grond mag worden gestort. Dat vinden, aldus de documentaire, ook de handhavers van Rijkswaterstaat. Dat het tóch gebeurt, komt volgens Zembla doordat Rijkswaterstaat het granuliet als ‘grond’ heeft bestempeld.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is geen tegenstander van het verondiepen van zandwinplassen. Er liggen zelfs kansen voor de natuur. Maar uitgangspunt is dat de grond en slib die hiervoor worden gebruikt, uit de regio en hetzelfde stroomgebied moeten komen. Granuliet hoort daar duidelijk niet bij.

Verondiepen van waterplassen

Blij met ons werk? Word dan nu lid van onze vereniging. Met jouw hulp kunnen we blijven werken aan een mooi en duurzaam Gelderland.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.