Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF wil ook in Gelderland tijdelijk verbod geitenstallen

Geplaatst op 11-07-2017 in Nieuws.

De GNMF roept de provincie Gelderland op om tot 2020 een stop (moratorium) af te kondigen op nieuwe geitenstallen. Ze wil hiermee voorkomen dat Brabantse geitenboeren de komende jaren uitwijken naar Gelderland, nu in die provincie op 7 juli eenzelfde moratorium is afgekondigd.

Aanleiding tot het Brabantse besluit is het recente RIVM-onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid“. Daaruit blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van twee kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is vooralsnog onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat, zodat vervolgonderzoek nodig is naar de oorzaak van dit risico. Omdat resultaten van dit vervolgonderzoek pas op termijn beschikbaar komen stelt Noord Brabant nu een tijdelijk moratorium in, totdat meer duidelijkheid kan worden gegeven. Dit besluit is alleszins te rechtvaardigen gezien de desastreuze gevolgen van de uitbraak van de Q-koorts met zo’n 75 doden en duizenden chronisch zieken.

Ook zorgen in Den Haag

Ook het Kabinet maakt zich zorgen en vindt dat het daarom in de tussentijd van belang dat het bevoegde gezag bij de besluitvorming over bestemmingsplannen en vergunningen rekening houdt met deze zorgelijke signalen. De minister van I&M heeft aangegeven dat provincies en gemeenten op grond van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening een moratorium kunnen instellen.

Uitwijken naar Gelderland

Nu voor Noord-Brabant een moratorium is ingesteld, bestaat de kans dat veel geitenboeren zullen uitwijken naar Gelderland en Limburg: dicht bij de goede veehouderijvoorzieningen in Brabant. Gelderland heeft momenteel 116.000 geiten; Noord-Brabant 160.000. Daarmee heeft Gelderland de één na dichtste geitenbezetting van Nederland. Ook zijn er nu al diverse initiatieven voor mega-geitenstallen in Gelderland, zoals in Apeldoorn en Rossum.

Een moratorium op nieuwe geitenstallen in Gelderland ligt daarom voor de hand, vindt de GNMF. Wanneer het onderzoek van RIVM in 2020 is afgerond, kunnen gericht maatregelen worden genomen om de verhoogde risico’s te verminderen.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.