Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF wil onafhankelijk onderzoek naar veiligheid bij Sachem

Geplaatst op 16-02-2017 in Nieuws.

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de ontwikkelingen rondom het chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel. De GNMF ondersteunt dit pleidooi van Stichting Veiliger Zaltbommel. Onafhankelijke deskundigen kunnen in het omgevingsoverleg over de nieuwe vergunning voor Sachem de stichting adviseren over de milieuonderwerpen bij het bedrijf.
Veiliger Zaltbommel heeft zelf niet de expertise in huis en wil dat de provincie Gelderland financiële middelen beschikbaar stelt voor een onafhankelijk onderzoek. De GNMF, die zelf ook deelneemt aan het omgevingsoverleg, ondersteunt de Stichting in dit verzoek. Zonder eigen expertises op diverse  complexe milieuthema`s zoals veiligheid vooromwonenden, kan volgens de GNMF een omgevingsoverleg niet evenwichtig  plaatsvinden.

Overtredingen

Sachem wil haar productie met 25% uitbreiden. Het bedrijf wil dit doen door onder hogere druk in reactoren chemische reacties uit te voeren. De Stichting Veiliger Zaltbommel zegt niet te weten hoe veilig of onveilig de reactoren en de chemiefabriek momenteel zijn. De Stichting vindt het van belang dat alle reactoren zijn gecertificeerd nu er onder hogere druk gaat worden gewerkt. Bij inspecties in afgelopen jaren zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen. Op welke wijze deze problemen structureel zijn opgelost is voor de Stichting niet duidelijk. Een van de constateringen was dat de cultuur van het bedrijf verbeterd dient te worden. Onduidelijk is op welke wijze de cultuur is verbeterd. De basisgrondstof bij de productie van Sachem is epichloorhydrine. Deze stof is verdacht-kankerverwekkend.

Risicobedrijven

Uit een recente inventarisatie van de Volkskrant (9 februari 2017) is gebleken dat de helft van de risicobedrijven de laatste twee jaar de veiligheidsregels hebben overtreden. Bij 20 tot 25% van deze bedrijven gaat het om middelzware tot zware overtredingen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een inventarisatie van inspectierapporten.
In de Tweede Kamer zijn door zeven partijen gezamenlijk vragen gesteld aan het ministerie van I&M over dit onderzoek en over de situatie bij Sachem.

Contact GNMF: Maarten Visschers, 026 3523742

Foto: GroenLinks Zaltbommel

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team