Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF pleit voor milieuvriendelijk alternatief Knooppunt Hoevelaken

Geplaatst op 19-11-2018 in Nieuws.

Er is ten onrechte niet gekeken naar een milieuvriendelijk alternatief om de verkeersproblematiek op Knooppunt Hoevelaken op te lossen. Dit schrijft de GNMF in een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit A28/A1. Vanwege de voorgenomen ingrepen wordt bovendien aantasting van de polder Arkemheen gevreesd. Verder is de natuurcompensatie in het ontwerpbesluit niet goed geregeld.

De aanleg van meer asfalt om fileproblemen op te lossen is een korte termijn oplossing vindt de GNMF, kijkend naar de aanpassingen van diverse snelwegtracés in Nederland. Vaak slibt het verkeer binnen enkele jaren weer dicht of verplaatst het fileprobleem zich naar een andere locatie. De GNMF dringt daarom aan op

  • allereerst een goede probleemanalyse van Knooppunt Hoevelaken;
  • daarna een duurzaam mobiliteitsbeleid met beperking van onnodig autogebruik en stimulering  van schone vormen van vervoer.

Arkemheen

Grutto. Foto Jan Nijendijk - SaxifragaHet Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, waarvan een groot deel is aangewezen als Natura2000 gebied Arkemheen, is een belangrijk aandachtspunt als het gaat om verlichting, vervuiling en verstoring. De vraag is in hoeverre er nu voldoende rekening is gehouden met de kernkwaliteiten van dit gebied en in welke mate het gebied nu wordt aangetast. Het Gelderse Arkemheen is onder meer van groot belang voor weidevogels. De GNMF vraagt dan ook om extra maatregelen. Verlichting alleen op plaatsen waar het echt nodig is maar dan wel op basis van moderne natuurvriendelijke verlichtingsmethoden, het terugbrengen van de maximum snelheid naar 100 km/u waardoor uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 en verstoring door geluid kan worden verminderd, en investering in kwaliteitsverbetering van de weidevogelgronden nabij de A28.

Natuurcompensatie

Daarnaast concludeert de GNMF dat de voorgestelde natuurcompensatie in het ontwerpplan nu niet is geregeld en dat de kans wordt gemist om het landschap rond Hoevelaken te versterken. Het knelpunt voor fauna dat is ontstaan door eerdere doorsnijding van de Gelderse Vallei door de A1 Oost is tot nu toe ook niet opgelost. De GNMF verzoekt daarom om dit knelpunt aan te pakken door de aanleg van een ecoduct bij Terschuur weer op de agenda te plaatsen als onderdeel van het beleid voor het Nationaal Natuur Netwerk. Dit ecoduct herstelt de verbinding tussen de Veluwe richting de Utrechtse Heuvelrug.

Zienswijze ontwerptracébesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken van de GNMF

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274