Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF organiseert informatieavond zonnevelden

Geplaatst op 22-11-2018 in Nieuws.

Voor verduurzaming van de energievoorziening zijn zonnevelden nodig, naast zon op daken. De schaal van zonnevelden wordt steeds groter en daarom is het belangrijk dat deze ontwikkeling in goede banen wordt geleid. De Gelderse Natuur en Milieufederatie presenteerde eerder al een Handreiking Zonnevelden. Het door gemeenten hanteren van een ‘constructieve zonneladder’ kan helpen met locatiekeuze en participatie van omwonenden, landschapsbeschermers en energiecoöperaties is een must.

De GNMF organiseert een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in zonnevelden. Waarom zijn ze nodig, en hoe en waar kunnen ze worden gerealiseerd? GNMF-beleidsmedewerker Alex de Meijer gaat in op het vormgeven van beleid voor zonne-energie en dilemma’s uit de praktijk. Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie vertelt over het coöperatief realiseren van drijvende zonneparken. Planoloog Frank Büchner schetst hoe men in Klarenbeek werkt aan een eigen alternatief voor een grootschalig zonnepark. Na een vragenronde, met ook ruimte voor discussie en ideeën, wordt het gesprek voortgezet in twee of drie groepen, om deelonderwerpen nader te verkennen.

Wanneer: Maandag 10 december, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: De Molenplaats (bezoekerscentrum Sonsbeek), Zijpendaalseweg 24A in Arnhem
Deelname: Gratis
Aanmelden: Verplicht en vol=vol. Via dit formulier

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.