Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF wil onderzoek alternatieven voor bomenkap langs N319

Geplaatst op 24-04-2019 in Nieuws.

N319 Protest bomenkap april 2019. Foto Bomenstichting AchterhoekDe Gelderse Natuur en Milieufederatie wil alternatieven voor de voorgenomen  bomenkap langs de N319 tussen Groenlo en Ruurlo. Die alternatieven moeten zowel de verkeersveiligheid als het belang van bomen ten goede komen.
In een brief aan de gemeente Berkelland vragen we aandacht voor het belang van de bomen voor landschap, biodiversiteit en klimaat. Ook adviseren we om meer maatwerk toe te passen.

Maatregelen van de wegbeheerder zijn primair ingegeven door het huidig weggedrag en veiligheid. Een lagere snelheid en meer bomen dragen op een andere manier bij aan de volksgezondheid, vanwege goede luchtkwaliteit, beperken van klimaatverandering en een groene leefomgeving.

Maatschappelijk debat

In de brief benadrukken we dat er momenteel een maatschappelijk debat over bomenkap gaande is. Daarin staat het belang van bomen en bos centraal. Er zijn veel zorgen omtrent bomenkap en verlies van de kwaliteit van landschap. Natuurlijk is het ook zo dat bomen niet het eeuwige leven hebben, maar voor zover we hebben begrepen verkeren niet alle bomen in slechte staat. We hopen daarom dat er zo min mogelijk bomen worden gekapt.

Burgerinitiatief bomenkap Gelderland

Bomenstichting Achterhoek, Stichting Mooi Groenlo en Stichting Achterhoek Natuurlijk zijn een burgerinitiatief gestart tegen de bomenkap langs de provinciale wegen. Wanneer er 750 of meer ondertekenaars zijn, wordt het onderwerp behandeld in Provinciale Staten. Wil jij ook dat de nieuwe Statenleden zich buigen over bomenkap, dan kun je vóór 1 mei hier tekenen.

Burgerinitiatief Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland

Bomen beschermen en beheren

Hieronder vind je een aantal documenten, waarin wij adviezen en tips geven over boombeheer en bomenkap.

Tips bij bomenkap, voor inwoners en lokale groepen

Bescherming van bomen en landschapselementen door de gemeente

Dossierpagina gnmf.nl/bomenkap

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274