Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

GNMF: Geen 130 op A50 Ewijk-Valburg

Geplaatst op 04-04-2018 in Nieuws.

De GNMF roept minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om de maximum snelheid op de A50 tussen Ewijk en Valburg niet te verhogen naar 130 km/u. De snelheidsverhoging leidt tot meer CO2-uitstoot, meer fijnstof in de lucht en daardoor meer risico op long- en luchtwegaandoeningen en meer vervuiling van natuurgebieden.

Vorige maand legde de minister haar voornemen ter inzage om op een aantal trajecten van snelwegen in Nederland de maximum snelheid te verhogen naar 130 km/u, waaronder op het genoemde traject Ewijk-Valburg. De GNMF wijst, als reactie op het voornemen, op de gevolgen voor klimaat vanwege de verhoogde CO2-uitstoot, toename van fijnstof in de lucht wat risicoverhogend is voor long- en luchtwegaandoeningen, en de toename van vervuiling van natuurgebieden vanwege de stikstofuitstoot. De emissies van auto’s stijgen bij snelheden boven de 100 kilometer per uur exponentieel.

Voorzorgsbeginsel

Bernhard Oosting van de GNMF: “Het voornemen staat haaks op internationale afspraken om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Ook past het niet in het kader van het voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat overheden ervoor moeten zorgen dat de bereikte milieukwaliteit niet mag verslechteren en bij voorkeur juist moet verbeteren. Daarnaast is het zo dat bij 130 km/u de kans op zwaardere ongevallen toeneemt. De tijdwinst van de snelheidsverhoging is slechts miniem. De GNMF vindt daarom dat voor een betere milieukwaliteit in Gelderland de maximumsnelheid op snelwegen juist omlaag zou moeten. Ontmoediging van het autogebruik noodzakelijk”.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274