Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gezocht: Programmaregisseurs voor het Gelders Energieakkoord

Geplaatst op 18-02-2020 in Nieuws.

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een netwerkorganisatie van meer dan 220 partners die samen werken aan de energietransitie van Gelderland. Voor de uitvoering zoekt het GEA regisseurs voor de programma’s Gebouwde Omgeving, Industrie, Bedrijven & Instellingen, Landbouw & Grondgebruik en Duurzame Opwek.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is een van de initiatiefnemers van het GEA. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert die ambitie. Vijf programma’s vormen het vliegwiel: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie & bedrijfsleven, Duurzame opwekking en Landbouw & grondgebruik. Ieder programma kent verschillende uitvoeringscoalities waar wordt samengewerkt en waarin kennis en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Ieder programma heeft zijn eigen specifieke en meetbare opgave. Alle deelnemers committeren zich daaraan.

Voor vier programma’s zoeken we dus een regisseur. Als programmaregisseur stuur je op het tot stand brengen van uitvoeringscoalities. Je bent hier de drijvende kracht en smeedt daadkrachtige coalities die met concrete projecten de klimaatdoelen dichterbij brengen.

Ga hier naar de GEA-vacatures

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.