Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gezocht voor de Achterhoek: weidevogelboerderijen

Geplaatst op 11-09-2017 in Nieuws.

Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Weidevogelgroep Berkel & Slinge, Weidevogelvereniging Achterhoek en de GNMF zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt zijn als weidevogelboerderijen. Dat zijn boerderijen die beschouwd kunnen worden als een zogeheten brongebied voor weidevogels in hun omgeving. Vanuit zo’n brongebied kunnen de jonge vogels uitvliegen naar een nieuw territorium.
Een weidevogelboerderij  kan uitgroeien naar een natuurinclusieve boerderij, waar meerdere bedrijfsonderdelen aan de hand van een ondernemersplan aan kunnen worden toegevoegd. Een weidevogelboerderij kan bij voorbeeld fungeren als toeristische trekpleister voor de Achterhoek. Er zijn diverse adviesorganen die ondersteuning bieden.

Draagvlak

Er is een duidelijk groeiend maatschappelijk draagvlak voor de zorg voor akker- en weidevogels, én het landschap.
De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.

Word ook weidevogelboer

Voor geïnteresseerde boeren organiseren we binnenkort een informatieavond. Een ervaren natuurinclusieve boer en een deskundig adviseur zullen uitgebreid ingaan op alle facetten van natuurinclusieve boerderijen. Ook zullen ze alle verdere eventuele vragen beantwoorden.
Aansluitend zal komend voorjaar voor deze boeren een excursie worden georganiseerd op een natuurinclusieve weidevogelboerderij.

Geïnteresseerde boeren kunnen zich aanmelden via info@de-vala.nl

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274