Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gezamenlijke zienswijze waterschap Vallei en Veluwe ingediend

Geplaatst op 06-05-2021 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten, de Bekenstichting, het Geldersch Landschap, het
Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het waterbeheerplan van de Waterschap Vallei en Veluwe. Dit plan draagt de naam Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027.

In de zienswijze spreken we waardering uit voor het werk van de afgelopen jaren en voor de ambities en plannen voor de komende jaren. Toch brengen we ook serieuze aandachtspunten en kanttekeningen naar voren.

Het vermelden waard is natuurlijk ook de plezierige samenwerking met andere natuurorganisaties om zo samen de belangen van de natuur te behartigen!

Je vindt de zienswijze hier.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.