Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Energie en natuur hand in hand

Geplaatst op 27-02-2020 in Nieuws.

Afgelopen maand heeft de participatiecoalitie Gelderland een reeks aan bijeenkomsten georganiseerd om de achterbannen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Energie Samen bij elkaar te brengen. Tijdens deze avonden zijn de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken in het RES-proces. De RES-coördinatoren hebben een toelichting gegeven, waarna we in groepjes uiteen zijn gegaan om het proces en de mogelijke uitkomsten te bespreken. We focussen ons hierbij op onze gezamenlijke belangen. Zo is er gesproken over moeilijk inpasbare landschappen en randvoorwaarden die wij willen stellen bij grootschalige energieopwekking.

Bijeenkomst regio Noord-Veluwe

Mensen hebben elkaar leren kennen op lokaal niveau, wat heeft gezorgd voor kortere lijntjes. Het besef ontstond dat coöperaties en groene organisaties elkaar nodig hebben in de toekomst. De eerste ontmoeting heeft plaats gevonden, zodat er later een goede samenwerking kan ontstaan.

Bijeenkomst regio Foodvalley

Deze avond stond vooral in het teken van het kennis maken met elkaar en het RES-proces. Er is veel informatie gedeeld en dit gaf genoeg stof voor discussie. Er is gesproken over hoe we ervoor zorgen dat biodiversiteit en lokaal eigendom geborgd worden in deze fase van het RES-proces.

Bijeenkomst regio Arnhem-Nijmegen

Er is veel gesproken over randvoorwaarden en hoe we deze randvoorwaarden kunnen borgen in het RES-proces en daarna. Goed om te zien dat er veel aandacht is voor het realiseren 50% lokaal eigendom, en het houden van een inclusief participatief proces. Verder zijn de scenario’s gepresenteerd en heeft de achterban kunnen aangeven wat de positieve en negatieve aspecten van de scenario’s zijn.

Bijeenkomst voor regio Cleantech

Hier zijn we met een klein groepje ingegaan op de manier waarop we elkaar kunnen versterken. Vooral richting het RES-bod, maar ook in de toekomst nadat dit bod is geweest. Hierbij is uitgebreid gepraat over  de samenwerking. Wat hebben we nodig en waar vinden we elkaar?

Bijeenkomst voor regio Achterhoek

Op deze bijeenkomst heeft de Agem toegelicht hoe zij werken in de Achterhoek. Ook zijn we ingegaan op de versterking van lokaal eigendom en het organiseren van een goed participatief proces. We hebben getracht te kijken naar hoe we deze mooie aspecten goed in het RES-format kunnen gieten. Hoe we dit vorm moeten gaan geven, en wanneer we wat kunnen verwachten vanuit de RES. Ook werd besproken dat groene partners niet vroeg genoeg betrokken kunnen worden voor een sneller en inclusiever proces met aandacht voor mens en natuur.

Aanmelden voor Rivierenland

In deze regio’s vinden de bijeenkomsten begin maart plaats. Aanmelden kan nog.

Regio Rivierenland: 10 maart 2020

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.