Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geslaagde ledenvergadering met excursie zonnepark

Geplaatst op 18-04-2019 in Nieuws.

Op woensdag 17 april was de voorjaarsvergadering voor leden van de GNMF. Deze keer waren we te gast bij afvalverwerkingsbedrijf Avri in Geldermalsen. Hieronder kun je lezen waarom het zo’n geslaagde dag was.

We worden verwelkomd door directeur van Avri Erik de Vries, die ons vertelt ons over het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijk afval in de regio Rivierenland en de opwek van duurzame energie. Gerlach Velthoven van Coöperatie Betuwewind vertelt over de windparken Avri en Deil, die energie zullen gaan opwekken voor maar liefst 60.000 huishoudens.

Ledenvergadering GNMF, april 2019Excursie naar het zonnepark

Na de presentaties mogen we het grootste zonnepark van Gelderland met eigen ogen bekijken. Het zonnepark is 12 hectare groot, en geplaatst op een voormalige afvalberg. De ruim 34.000 zonnepanelen voorzien zo’n 3000 huishoudens van energie. De zon laat het afweten, maar wat een mooie en leerzame excursie!

Algemene ledenvergadering

Na een hapje eten beginnen we opgeladen aan de ledenvergadering. Petra Souwerbren behandelt het inhoudelijk jaarverslag, toont trots ons vormgegeven jaarbericht. Ze geeft aan hoe we de impact van de GNMF willen meten en vertellen.
Joost Reijnen licht het financieel jaarverslag toe. De leden zijn erg eensgezind en gaan unaniem akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening.
Anne Koemans vertelt nog wat over de resultaten van de enquête die onder lidorganisaties gehouden is en de acties die we hierop ondernemen. Denk aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het bureau en kennismakingsgesprekken met nieuwe leden.
Tot slot worden Cathrijn Haubrich en voorzitter Dirk van Uitert herkozen als bestuursleden.

Vereniging Landschap en Milieu Hattem

Pauliene Mars, VLMH

Pauliene Mars, VLMH

Tijdens de afsluitende borrel spreken we met Pauliene Mars van de lidorganisatie Vereniging Landschap en Milieu Hattem. Pauliene vertelt dat  de vereniging al meer dan 50 jaar opkomt voor natuur en landschappen in en rond Hattem. “Als lid kloppen we aan bij de GNMF bij een specifiek probleem, om kennis en expertise te halen, of juist uit te wisselen. We trekken samen op in de Hattemerpoort, waar de GNMF gebiedsregisseur is. En we vullen elkaar aardig aan: de GNMF heeft de projectorganisatorische kennis, en wij de kennis van en uit het gebied.” Op de vraag of Pauliene nog een tip voor ons heeft, antwoord ze: “Niet direct een tip. Maar ik zou graag eens de koppen bij elkaar willen steken om te zorgen voor een goede fundering als straks de Omgevingswet van kracht wordt.”

Bas Waterham, Bomenstichting Achterhoek

Bas Waterham, Bomenstichting Achterhoek

Bomenstichting Acherhoek

Ook spreken we met Bas Waterham. Bas vertelt over de lidorganisatie Bomenstichting Achterhoek, die al jaren actief is in de Achterhoek voor het behoud van gezonde bomen. “We zijn lid van de GNMF om op de hoogte blijven van alles wat er speelt op het gebied van natuur, milieu, biodiversiteit en ecologie. Om kennis te vergaren dus”. Daarvoor leest Bas de  nieuwsbrief van de GNMF. “Jullie nieuws zorgt ervoor dat ik een bredere scope op het verhaal houd. Breder dan alleen bomen en vogels.” Op de vraag of hij nog een tip voor de GNMF heeft, antwoordt Bas: “Ik zou graag meer op de hoogte blijven van regionaal nieuws. Ik wist bijvoorbeeld niet van jullie goede actie voor het behoud van het coulisselandschap in de Achterhoek. En iets heel anders: ik hoop dat iedereen donderdagavond 18 april naar de BBC kijkt. David Attenborough luidt de noodklok over de klimaatverandering. Ik hoop dat dit meer mensen ervan bewust maakt dat we nu actie moeten ondernemen!”

Volgende ledenvergadering

De volgende ledenvergadering van de GNMF wordt gehouden op 13 november 2019. Nog geen lid van de GNMF? Dan kun je dat hier worden.

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.