Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geplande doortrekking A15 blijft natuur teveel belasten

Geplaatst op 11-04-2019 in Nieuws.

Oeverzwaluwen. Foto Piet Munsterman - Saxifraga

Oeverzwaluwen. Foto Piet Munsterman – Saxifraga

De geplande doortrekking van de A15 zal de Gelderse Natura 2000-gebieden teveel belasten. De wijzigingen die minister Cora van Nieuwenhuizen in het Tracébesluit heeft aangebracht, zijn onvoldoende om kwetsbare habitats en soorten als oeverzwaluw, kwartelkoning en ijsvogel te beschermen. Dit schrijft de GNMF in haar beroepsschrift tegen het gewijzigde Tracébesluit.

Het doortrekken van de A15 van Bemmel naar Zevenaar is onzeker geworden na een uitspraak van het Europese Hof. Dat oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) natuurgebieden onvoldoende beschermt tegen stikstofuitstoot door bijvoorbeeld verkeer en landbouw. Omdat de Raad van State zich momenteel buigt over de consequenties van deze uitspraak, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat doortrekking van de A15 uit de PAS gehaald en het Tracébesluit gewijzigd vastgesteld.

Schamel stukje natuur

Volgens het gewijzigde Tracébesluit worden voor het Natura 2000-gebied Veluwe maatregelen genomen die leiden tot minder uitstoot van stikstof. De minister stelt voor de snelheid op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem te verlagen naar 100 km, maar in de praktijk wordt daar er nu al zo hard gereden tussen 01.00 en 19.00 uur. Volgens de GNMF zal van een lagere uitstoot dan ook vrijwel geen sprake zijn.
De gevolgen van uitstoot op Natura 2000-gebied Rijntakken wil de minister compenseren. Zo wordt onder meer een schamel stukje natuur van 900 vierkante meter in de Liemers aangelegd. De GNMF vindt dat de gevolgen van de extra stikstofuitstoot groter zijn dan het Tracébesluit schrijft. De voorgestelde maatregelen zijn dan ook volstrekt onvoldoende.

Tunnel als alternatief

In haar beroep tegen het gewijzigde Tracébesluit stelt de GNMF dat de tunnelvariant ontbreekt als alternatief. Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, in plaats van een brug, zal zeker leiden tot een lagere uitstoot van stikstof op kwetsbare habitats in Rijntakken. Het is zelfs mogelijk om de tunnel te verlengen en de ventilatielucht uit de tunnel te reinigen. In 2017 heeft de GNMF al aangetoond dat dit een realistisch en financieel haalbaar alternatief is.

Ook mist de GNMF het verlagen van de maximum snelheid op meerdere snelwegen in Gelderland, zoals de A15, A325, A12 en A50. Dit alternatief zou zeker leiden tot een lagere stikstofuitstoot én een betere doorstroming.

Beroep GNMF Gewijzigd Tracébesluit A15, 10 april 2019

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team