Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gemengde reacties artikel ‘Geen zonneparken in natuur’

Geplaatst op 25-11-2020 in Nieuws.

In De Gelderlander van 7 november beschreef directeur Petra Souwerbren onze bezwaren tegen de plannen van de provincie om zonneparken in een aantal natuurgebieden toe te staan. Het artikel riep veel reacties op, waarin tegenovergestelde standpunten te herkennen waren. Kort samengevat waren de reacties vanuit natuur- en landschapsorganisaties positief en vanuit partijen die zich bezighouden met de energietransitie neutraal tot afwijzend. Van diverse inwoners  vernamen wij herkenning en instemming met ons standpunt.

Klimaatcrisis of biodiversiteitscrisis?

Deze reacties maken het zeer actuele spanningsveld duidelijk tussen de noodzaak voor duurzame energieopwekking enerzijds en bescherming van natuur anderzijds.

Dit is echter een valse tegenstelling. Je kunt niet kiezen welke crisis als eerste aangepakt moet worden: de klimaatcrisis of de biodiversiteitscrisis. Het is niet óf/óf, maar én/én. Beschermen en herstellen van biodiversiteit is net zo belangrijk voor het voortbestaan van het leven als het tegengaan van de opwarming van de aarde. Sterker nog, deze twee zijn aan elkaar gerelateerd en zullen elkaar positief dan wel negatief versterken. Dus gunstige ontwikkelingen op het gebied van energietransitie zullen biodiversiteit ten goede komen, en veerkrachtige biodiversiteit komt het klimaat ten goede.

Dat is ons uitgangspunt. Vanuit daar willen we constructief en toekomstgericht meedenken. Dat betekent ook een kritische houding tegenover duurzame energie-initiatieven die ten koste gaan van natuur. En we zoeken mee naar locaties waar het dan wel kan.

Vanuit landschap, energie-efficiëntie en netbeheer verdient het grote voorkeur om energieparken met wind en zon te ontwikkelen. Een (boven)regionale aanpak is daarbij nodig. Als dit bij iedere afzonderlijke gemeente wordt neergelegd, zijn zonneparken binnen enkele jaren als hagelslag over ons land gestrooid. Dat is te voorkomen als lokale en provinciale overheden hierin gezamenlijk gaan optrekken.

Aanvullend vragen wij meer inzet voor energiebesparing en nieuwe technologie, zoals waterstof.

Het oorspronkelijke artikel vind je hier.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.