Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gemeenten en inwoners kunnen samen werken aan schone lucht

Geplaatst op 14-01-2020 in Nieuws.

Gemeenten schone lucht sensor

Demonstratie van luchtsensor bij gemeente Ede, januari 2019

De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept gemeenten in Gelderland op om versneld werk te maken van schone lucht. Petra Souwerbren: “Het Schone Lucht Akkoord van Rijk, provincies en gemeenten is een goed startpunt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Lokaal worden nog steeds normen voor fijnstof en stikstof overschreden. Gemeenten, inwoners en bedrijven kunnen hier samen iets aan doen.”

Onder meer de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Ede en Nijmegen ondertekenden gisteren het landelijke Schone Lucht Akkoord. Zij gaan zich inzetten voor schonere lucht. Bijvoorbeeld door het stimuleren van schonere technieken in de industrie en de bouw.
Ook in Gelderland is het wenselijk dat de luchtkwaliteit verbetert, aldus Petra Souwerbren, directeur bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie. “In de Gelderse Vallei zijn gemeenten al met de landbouwsector gestart. Ze stimuleren moderne staltechnieken, zodat de uitstoot van fijnstof vermindert.”

Duurzame mobiliteit

Het verkeer is een van de grote vervuilers. Met name op drukke verkeersknooppunten en tijdens de spits kunnen lokaal de normen worden overschreden. De snelheidsverlaging op de snelwegen zal een verbetering zijn. In de steden zijn er kansen voor andere maatregelen. Souwerbren. “In Ede stellen we samen met de gemeente een duurzame mobiliteitsplan op. Dat richt zich op schoner en duurzamer vervoer. En ook op het faciliteren van ‘anders werken’, samen met het bedrijfsleven. Juist door bedrijven en inwoners vooraf te betrekken, maak je de kans van slagen groter.”

Betrokken inwoners

Steeds meer inwoners willen de luchtkwaliteit in hun omgeving aanpakken. Souwerbren: “Voor de gemeente Ede organiseerden we een voorlichtingsavond over luchtkwaliteit en burgermeetnetten. Met als resultaat dat veertig inwoners een luchtsensor hebben opgehangen. Hierdoor komen lokale knelpunten beter in beeld. In andere gemeenten lopen soortgelijke initiatieven. Het landelijke Schone Lucht Akkoord kan deze ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen.”

Het belang van schone lucht

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274