Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderse natuurorganisaties presenteren Manifest voor een Groen Gelderland

Geplaatst op 08-09-2022 in Nieuws.

Vijf Gelderse natuurorganisaties hebben een gezamenlijk Manifest voor een Groen Gelderland gepubliceerd. Zij presenteerden dit manifest aan leden van de Provinciale Staten op 7 september, voorafgaand aan de start van het nieuwe vergaderjaar. Het manifest is online te vinden op www.groenmanifestgelderland.nl

Het manifest kijkt vooruit naar de Provinciale Verkiezingen in maart 2023. Aan de hand van vier urgente thema’s* biedt het concrete aanknopingspunten voor groen en duurzaam beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie met een duurzame economie mogelijk is. De vijf organisaties, die met hun gezamenlijke achterbannen een groot deel van de Gelderlanders vertegenwoordigen, roepen op om te investeren in de natuur en daarmee te investeren in Gelderland.

Samenhangende oplossingen nodig

De vijf natuurorganisaties vertegenwoordigen een groot deel van de inwoners van Gelderland.

Petra Souwerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland, namens de vijf natuurorganisaties: ‘De uitdagingen voor natuurherstel, genoeg en goed water, minder stikstof, duurzame energie en woningbouw vragen om samenhangende oplossingen. Wij, de gezamenlijke Gelderse groene organisaties, bieden met dit Manifest voor een Groen Gelderland toekomstperspectief voor onze mooie provincie. Nu is de politiek aan zet.’

Het Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke oproep van Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Natuur educatie, Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

* De thema’s in het manifest zijn
– Natuur en biodiversiteit
– Water en klimaat
– Natuurinclusieve samenleving
– Ruimte en landschap

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.