Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderse Klimaatprijs 2019 voor Thijs de la Court

Geplaatst op 14-03-2019 in Nieuws.

Thijs de la Court. Foto Colin Huijser

Thijs de la Court. Foto Colin Huijser

Thijs de la Court, projectleider bij Klimaatverbond Nederland, heeft de Gelderse Klimaatprijs 2019 ontvangen. De la Court kreeg deze prijs vanwege zijn trekkersrol als algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord (GEA) in de afgelopen vier jaar. GEA-voorzitter Asje van Dijk prees hem onder meer vanwege het volop betrekken van het maatschappelijk middenveld. Thijs de la Court is de grondlegger van het programma Wijken van de Toekomst van het GEA.

Ruim vierhonderd deelnemers bezochten op 13 maart het Jaarcongres van het GEA in combinatie met het Gelders Klimaatdebat. Asje van Dijk opende het jaarcongres met een appel op iedereen om zich maximaal in te zetten bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Het ‘doen’ staat nu écht voorop. Ook in het voorstel van het vervolg van het GEA staat de uitvoering bovenaan. Geen woorden, maar daden, aldus de voorzitter.

Nuon-gelden

Aan het Gelders Klimaatdebat namen álle elf Gelderse politieke partijen deel. Onderwerpen waren onder meer de rol van de provincie bij de uitvoering van het klimaatbeleid, de vergroting van de inzet van de vier miljard aan Nuon-gelden en de afrekenbaarheid van klimaatdoelstellingen. Clairy Polak voelde de elf lijsttrekkers met behulp van een aantal stellingen stevig aan de tand.

De politici wezen op de verbindende rol van de provincie en de inzet van financiële middelen om uitvoering in de regio gericht te ondersteunen. Een aantal partijen spraken zich uit voor afrekenbare doelstellingen. Het overgrote deel van de partijen vond dat er meer Nuon-gelden moeten worden ingezet. Dat is nu nog jaarlijks 30 miljoen, over een termijn van twaalf jaar. Enkele partijen pleitten ervoor om met Nuon-gelden de Gelderse intensieve veehouderij te verkleinen.

Waterschappen

Lijsttrekkers van de Waterschapsverkiezingen reflecteerden op het debat. Ook zij wezen op het belang van het daadwerkelijk uitvoeren van energie- en klimaatmaatregelen. Dit appel en de stellingnames van het Klimaatdebat vormde een goede basis voor het netwerken dat daarop volgde. Tevens presenteerden de programmatafels van het GEA zich.
De GNMF is een van de initiatiefnemers van het GEA waaraan inmiddels ruim tweehonderd Gelderse organisaties deelnemen.

Gelders Energieakkoord

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team