Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bijeenkomst Gelders Platform Milieu

Geplaatst op 08-06-2022 in Nieuws.

Op 7 april nam Maud de Groot, beleidsmedewerker gemeente Arnhem, deel aan een online bijeenkomst Gelders Platform Milieu onder leiding van de provincie Gelderland. De bijeenkomst werd geopend door Jan van der Meer, Gedeputeerde energietransitie, klimaat, milieu en gezondheid en openbaar vervoer. Op de agenda stonden interessante onderwerpen.

Maud aan het woord:

Interessant onderzoek naar geur- en geluidhinder onder Gelderlanders

Jolanda Terpstra, van GGD Gelderland-Midden, gaf ons een presentatie over de hoeveelheid geurhinder en geluidhinder in de Gelderse gemeenten. De GGD onderzocht dit via vragenlijsten van zo’n 57.000 Gelderlanders. De resultaten gaan over geurhinder van houtrook en andere bronnen (landbouw, industrie) en geluidhinder van verschillende bronnen (wegverkeer, vliegverkeer, railverkeer, brommers, buren, industrie).

Wijkgerichte aanpak houtstook

De gemeente Helmond is één van de gemeentes die lid is van de themagroep ‘Particuliere houtstook’. Deze gemeente gaf tijdens de online bijeenkomst een presentatie over de ‘Helmondse aanpak houtstook’. Zeker voor mij interessant, omdat de gemeente Arnhem ook onderdeel is van deze themagroep. Voor de Helmondse aanpak werd een uitvoeringsprogramma opgesteld. De aanpak is ‘wijkgericht’. Dat houdt in dat een wijk wordt verdeeld in kleinere deelgebieden (buurten), waarbij de toezichthouder zijn acties en resultaten van woningbezoeken deelt met de hele buurt. Deze methode is arbeidsintensief en vraagt dus de nodige mensen en financiële middelen.

Samenwerking brengt verder

Houtrook en de gevolgen daarvan stopt niet bij een gemeentegrens, dus is samenwerking tussen gemeentes belangrijk. Dat maakt het zo waardevol dat wij als gemeente Arnhem actief deelnemen aan de Gelderse werkgroep Houtstook en de Landelijke Themagroep Houtstook.

Bijeenkomst in beeld

Sneltekenaar Peter Jos de Jong heeft een impressie van de bijeenkomst gemaakt:

Bekijk hier zijn sfeerimpressie van de bijeenkomst

Babette van Rietschote
Babette van Rietschote
Babette is freelance tekstschrijver en communicatieadviseur. Zij behoort tot de vaste pool van freelancers/zzp'ers van Natuur en Milieu Gelderland.