Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderlander wil groene leefomgeving

Geplaatst op 27-02-2019 in Nieuws.

Gelderlanders vinden het belangrijk dat de natuur- en landschapsgebieden rust en ruimte bieden voor mensen en dieren. Ook willen ze graag dat deze gebieden verbonden zijn, zodat dieren kunnen rondtrekken. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Gelderse natuurorganisaties is uitgevoerd.

In aanloop naar de provinciale verkiezingen hebben Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en IVN Gelderland opinieonderzoek laten doen door Motivaction naar het belang van groen voor Gelderlanders. Het onderzoek geeft een aantal opvallende resultaten.

Gelderlanders trekken er op uit

Ruim 90% van de Gelderlanders vindt het belangrijk dat er voldoende groen is in hun leefomgeving. Groen in eigen buurt en eigen gemeente is daarbij even belangrijk als groen in de provincie als geheel. De meeste Gelderlanders maken er regelmatig gebruik van. Het belangrijkst vinden zij daarbij rust en ruimte voor dieren. Vrije toegang om rustig te wandelen en fietsen volgt daarna. Ook het feit dat natuurgebieden verbonden zijn zodat dieren kunnen rondtrekken, wordt als belangrijk gezien.

Provincie meest verantwoordelijk

Opvallend is verder dat Gelderlanders vooral naar de provincie kijken als het gaat om de bescherming en financiering van het onderhoud en beheer van de natuur. Voor de kwaliteit van wandel- en fietspaden vindt maar liefst 75% dat de provincie de grootste financiële verantwoordelijkheid draagt. Dat is in tegenspraak met de huidige praktijk, waarin eigenaren van natuurterreinen grotendeels zelf het onderhoud en het beheer van de wandel- en fietspaden betalen.

Windmolens bij industrie, zon eerst op daken

Dat er rekening gehouden moet worden met landschap bij inpassing van windparken en zonnevelden wordt door een groot deel van de respondenten onderschreven. DE meest geschikte locaties voor windmolens vinden zij havens, bedrijfs- en industrieterreinen, de ruimtes langs snelwegen, rivieren en kanalen en het gebied rond eigen dorp of stad.
Voor zonnevelden is een vergelijkbaar beeld te zien. Daarvoor vinden Gelderlanders de daken van gebouwen het meest geschikt, daarna volgen havens, bedrijfs- en industrieterreinen.

Bereid tot vrijwilligerswerk

Ongeveer 10% van de Gelderlanders doet nu groen vrijwilligerswerk. Bijna 20% van de ondervraagden geeft aan dit nu nog niet te doen, maar hier in de toekomst wel open voor te staan. Dat is een prachtige kans voor meer burgerbetrokkenheid. De helft van de Gelderlanders vindt dat de provincie financieel zou moeten bijdragen aan de ondersteuning van groene vrijwilligers, gevolgd door de gemeenten en het Rijk.

Bereid om meer te betalen voor producten

Als het gaat om de landbouw, vinden Gelderlanders dat de overheid duidelijke grenzen moet stellen via wetten en regels. Naast het Rijk en de provincie vinden zij ook Europa hiervoor verantwoordelijk. 76% vindt daarnaast dat boeren financieel ondersteund moeten worden, als ze meer doen aan natuur en landschap. En 40% is zelfs bereid om meer te betalen voor producten als daarmee boeren het landschap aantrekkelijker en natuurvriendelijker kunnen maken.

Download hier het volledige rapport:

Rapport Publieksenquête 2019, Motivaction, 21 februari 2019

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.