Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geen windmolens op de Veluwe

Geplaatst op 14-10-2016 in Nieuws.

Wij zijn een groot voorstander van opwekking van windenergie. Niet voor niets zijn we één van de stuwende krachten achter Windpark Nijmegen-Betuwe. Maar niet overal in Gelderland kunnen windmolens geplaatst worden.
Samen met de andere grote Gelderse natuur-, landschaps- en landbouworganisaties vinden we dat windparken zoveel mogelijk op bedrijventerreinen en langs hoofdinfrastructuur moeten worden gebouwd.
Áls er al in de natuur wordt gebouwd, dan eerst in de minst waardevolle gebieden. In de belangrijkste natuurgebieden, het Gelderse Natuur Netwerk, mag het hooguit beperkt en onder strikte voorwaarden worden toegestaan.
Vogelrichtlijngebieden, ganzenrustgebieden en weidevogelkerngebieden moeten geheel worden uitgesloten. Dat geldt ook voor de hele Veluwe, omdat dit op land het grootste en uitgestrektste natuurgebied van Nederland. Dat willen we graag zo houden!

We hebben dit gezamenlijke standpunt aan de provincie laten weten via onze reactie op het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie.

Document

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.