Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geen opslag champost bij Landgoederen Waardenburg en Neerijnen

Geplaatst op 14-12-2017 in Nieuws.

Rechtbank Gelderland staat opslag van champost (champignonmest, het eindproduct van de champignonteelt) op het bedrijfsterrein van RRT te Neerijnen niet toe. Dit bedrijfsterrein grenst direct aan de landgoederen Waardenburg en Neerijnen van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het bedrijf kreeg van de provincie Gelderland daarvoor toestemming via een zgn. milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning.

Het bostype van de aangrenzende landgoederen is rijk aan bijzondere paddenstoelen met een kleine 300 soorten. Daarnaast is er een rijke stinzenflora en komen er orchideeën (zoals wespenorchis en grote keverorchis) voor.  GLK en de GNMF vreesden verdringing van de bijzondere soorten door de soorten paddenstoelen uit de champost. Ook past de opslag van champost niet in het bestemmingsplan dat geen zelfstandige opslag van meststoffen toestaat.

GLK en GNMF hebben gezamenlijk een bezwaar ingediend tegen de milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning. Ook omwonenden en de gemeente Neerijnen waren het niet eens met het besluit. Rechtbank Gelderland heeft de bezwaren van partijen gegrond verklaard en het vergunningbesluit vernietigd.

Meer lezen

Landgoed Waardenburg en Neerijnen, Geldersch Landschap & Kasteelen

 

 

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team