Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geen ontsluiting door het Wageningse Binnenveld

Geplaatst op 19-04-2018 in Nieuws.

In Wageningen speelt de discussie volop over voornemens van de Provincie Gelderland om de Campus van de Universiteit anders te gaan ontsluiten. Dit betekent dat autoverkeer door het stille buitengebied van het Wageningse Binnenveld zal worden geleid als de plannen doorgaan. Zowel grote delen van de bevolking als de gemeenteraad zien de plannen van de provincie niet zitten. Het Binnenveld tussen Ede en Wageningen vormt een groene buffer tussen de oprukkende verstedelijking. Een groot deel van het Binnenveld is ook stiltegebied en heeft voor natuur en recreatieve een belangrijke functie. Ter hoogte van de Campus ligt een functievolgende ecologische verbindingszone van de Veluwe richting de Utrechtse heuvelrug. Nieuw asfalt is dan ook niet wenselijk. Bewoners en natuur- en milieuorganisaties hebben zich verenigd in Wageningen Goed Op Weg. Dit samenwerkingsverband zet in op alternatieven en verzet zich tegen de plannen van de Provincie. Tot 25 april is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de Provincie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie zal de opmaat zijn voor een op te stellen PlanMER. De GNMF zal bij de Provincie ervoor pleiten om te kiezen voor het meest milieuvriendelijke alternatief zodat natuur en landschap gespaard blijven.

Wageningen Goed Op Weg is tevens een petitie gestart. Petitie ondertekenen.

Meer informatie: www.wageningengoedopweg.nl.

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274