Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geef je mening over het beheerplan voor de rivieren

Geplaatst op 22-05-2017 in Nieuws.

De Waal, de IJssel en de Nederrijn vormen samen de Nederlandse Rijntakken. Binnen Europa is de natuur langs de Rijntakken heel bijzonder. Daarom zijn de Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Gelderland heeft een ontwerp beheerplan voor dit gebied gemaakt. Tot 20 juni ligt dit ter visie en kunnen zienswijzen worden ingediend.
Op maandag 29 mei is er een informatieavond aan gewijd in Infocentrum IJssel in Den Nul.

Ontwerp Beheerplan

Het plan beschrijft hoe de Natura 2000-doelen kunnen worden gerealiseerd. Belangrijke onderdelen daarin zijn specifieke inrichtingsmaatregelen zoals aanleg van ooibos, plas-dras grasland voor vogels en een goed beheer van het gebied. In het beheerplan staat ook hoe de natuur wordt beschermd tegen schadelijke activiteiten en voor welke activiteiten vergunningen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.
Informatie over Natura 2000 en het beheerplan zelf vind je op www.gelderland.nl/natura2000 en www.Rijksoverheid.nl/natura2000. Je kan een papieren versie van het beheerplan bekijken op de volgende locaties:

  • Provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1A, Arnhem
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Gemeentehuis van de gemeenten Deventer, Nijmegen en Tiel.

Voor vragen kun je op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met de provincie Gelderland: 026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen met provincieloket@gelderland.nl.

Zienswijze indienen?

Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken ligt tot 20 juni 2017 ter visie. Tijdens deze periode kun je je zienswijze op het plan indienen. Lees hier hoe dat moet: www.gelderland.nl/natura2000.
Heb je vragen hierover of wil je advies voor je zienswijze? Neem dan contact op met Alex de Meijer, onze beleidsmedewerker voor het thema Water (zie hieronder).

Informatieavond

Wanneer: Maandag 29 mei, 19.00 – 21.30
Waar: Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109 in Den Nul
Aanmelden: Niet nodig

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.